A baba születésével járó hivatalos teendők

  Kategóriák: Csecsemő és kisgyermek,
7 perc
06. szept'17

Cikkeinkben igyekszünk számos információval szolgálni a kismamáknak és leendő anyukáknak. Ezeken kívül viszont van néhány hivatalos teendő, amelyet szülés és az anyasági szabadság előtt szükséges elintézni. A hivatalok látogatása aló a baba megszületése után sem mentesül. Milyen kötelezettségeknek kell eleget tennie a kismamának terhesség alatt és szülés után?

Terhesség alatti teendők

Terhesgondozás

A terhesség igazolásával a szülész-nőgyógyász terhesgondozási kiskönyvet állít ki. A terhesgondozáshoz bizonyos pénzbeli támogatások kötődnek, egyike ezek közül az anyasági támogatás. Az anyasági támogatás egyszeri juttatás, amely minden gyermek után jár. Az anyasági támogatásra az a kismama jogosult, aki legalább 4 alkalommal megjelenik a terhesgondozáson és ezt bejegyzéssel tudja igazolni. Az anyasági támogatást a gyermek megszületését követő fél éven belül meg kell igényelni, különben elévül.

Hivatalos teendők terhesség alatt

Csecsemőgondozási díj iránti kérelem

Az érvényes jogszabályok értelmében a kismamát 24 hét szülési szabadság illeti meg. A kismama leghamarabb 4 héttel a szülés várható időpontja előtt és legkésőbb a baba megszületésekor mehet szülési szabadságra. A szülési szabadságra járó pénzbeli juttatás avagy a csecsemőgondozási díj (CSED, régebbi nevén terhességi gyermekágyi segély azaz TGYÁS) feltétele a társadalombiztosítási jogviszony. Ha a CSED-et a kismama szülés előtt igényli, ezt a szándékát nőgyógyásza felé jelezi, aki egy „Orvosi igazolás a keresőképtelen (terhességi) állományba vételről“ elnevezésű formanyomtatványt állít ki, melynek másolatát a kismama a munkahelyén adja le. A CSED-et az arra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani a biztosított munkáltatójánál vagy az illetékes kormányhivatalnál (amennyiben a munkáltató jogutód nélkül megszűnt vagy a személy önfoglalkoztató). A CSED igénylésével kapcsolatos részletes információt például itt talál.

Gyermekorvos kiválasztása

A házi gyermekorvost már a terhesség alatt érdemes kiválasztani. Ha a várandóság 34. hetéig nem választ házi gyermekorvost vagy választásáról nem nyilatkozik, a védőnő az EMMI rendelet értelmében a terhesgondozási kiskönyvben a területileg illetékes házi gyermekorvos nevét és elérhetőségét rögzíti. Miután a baba megszületett és mindketten hazaérkeztek a kórházból, 72 órán belül védőnői látogatásra számíthat. Míg korábban ezt vissza lehetet utasítani, a januártól érvényes új gyermekvédelmi törvény szerint ez nem lehetséges.

Gyermekorvos választása

Megállapodás a gyermek családi nevéről

Az érvényes törvény értelmében a gyermek szüleinek megállapodása szerint apjának vagy anyjának vagy házasságkötéssel szerzett családi nevét viseli. A családi név legfeljebb kéttagú lehet. A gyermek utónevét szintén a szülők határozzák meg. A gyermek nevére vonatkozó megállapodást legkésőbb az első közös gyermek születésének anyakönyvi bejegyzése során lehet az anyakönyvvezetőnek bejelenteni.

Apai elismerő nyilatkozat

Amennyiben a szülők nem házasok és azt szeretnék, hogy születendő gyermekük az édesapja vezetéknevét viselje, apai elismerő nyilatkozatra lesz szükség. A nyilatkozat a házassági anyakönvyi kivonattal egyenértékű és szülés előtt vagy után is kiállítható a területileg illetékes önkormányzatnál. A nyilatkozatot csak személyesen lehet megtenni és megtételéhez be kell nyújtani mindkét szülő személyazonosító igazolványát, lakcímkártyáját és a kismama terhesgondozási kiskönyvét. A nyilatkozatot a kórházban le kell adni. Amennyiben a nyilatkozat nincs a kismamánál, a baba automatikusan édesanyja vezetéknevét kapja. Ha a nyilatkozatot a baba születése után teszik meg, a gyermek születési anyakönyvi kivonatára is szükség lesz.

Szülés utáni teendők

Kórházi zárójelentések

A kórházat elhagyva az édesanya néhány orvosi papírral lesz gazdagabb – megkapja saját és gyermeke kórházi zárójelentését, amelyet a nőgyógyásznál illetve a gyermekorvosnál kell leadni.

Formalitások szülés után

Születési anyakönyvi kivonat

A megszületett babának nem a lakhely szerinti, de a területileg illetékes önkormányzat állítja ki születési anyakönyvi kivonatát. A születést az azt követő első munkanapon kell bejelenteni (otthon szülés esetén legkésőbb 8 napon belül). Ennek a kötelezettségnek kórházi szülés esetén a kórház vezetője, intézeten kívüli szülés esetén a szülők vagy a szülésnél közreműködő orvos tesz eleget. A kivonat kiadásához szükséges a gyermek születéséről szóló orvosi igazolás, szülők személyi igazolványa, lakcímkártyája, valamint 300 napnál nem régebben kiálított házassági anyakönyvi kivonata illetve teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat, ha a szülők nem házasok.

Az anyakönyvi kivonat kiállítására a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül kerül sor. A kivonatot a szülők személyesen vehetik át, elég ha a hivatalban csak az egyik szülő jelenik meg, de mindkét szülő személyazonosító igazolványa szükséges illetve a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat, ha a szülők nem házasok.

Gyermek állandó lakcíme

Amint megvan a baba születési anyakönyvi kivonata az önkormányzat automatikusan kiállítja a baba lakcímkártyáját, amelyet már a kórházból való távozáskor megkapunk vagy tértivevényes levélben postázzák a címünkre. A baba állandó lakcíme azonos az édesanyja állandó lakcímével. Kiadásához tehát szükségünk lesz a gyermek születési anyakönyvi kivonatára és az igényelő szülő személyazonosító igazolványa és lakcímkártyájára.

Szülés

Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ)

Az egészségbiztosítási ellátások igénybevétele során a társadalombiztosítási azonosító jelet (közismertebb nevén TAJ) alkalmazzuk. A TAJ az egészségügyi, szociális, egészség- és nyugdíjbiztosítási rendszerekben, a személyi adatok védelme érdekében bevezetett, személyt azonosító kód. A Magyarországon született, magyar állampolgárságú újszülöttek részére a TAJ kártya kiállítása hivatalból történik, arra vonatkozóan külön kérelmet nem kell benyújtani. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala az anyakönyvezést követően az újszülött adatait az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak szolgáltatja. Az adatszolgáltatást követően a kormányhivatal hivatalból soron kívül, legkésőbb 8 napon belül kiállítja, és a gyermek lakóhelyére vagy a szülő külön kérelmében meghatározott címre postai úton megküldi az újszülött TAJ kártyáját.

Hivatalok és újszülött

Díjak és jutalmak

Mihelyt a baba megkapja lakcímkártyáját fontos a lakáskezelővel vagy közös képviselővel tudatni, hogy bővült a család, hiszen a szemétdíj vagy vízdíjelőleg kiszámításákor a babát is figyelembe veszik. 2017-ben a családi adókedvezmény intézetét is fontos változások érintik. Ennek keretében nőt az eltartottak után érvényesíthető adókedvezmény mértéke. Eszerint a családi kedvezmény 2017-ben – az eltartottak lélekszámától függően – kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként egy eltartott esetén 66.670.-Ft, kettő eltartott esetén 100.000.-Ft, három vagy annál több eltartott esetén 220.000.-Ft.

Egyéb kötelezettségek

A baba legelső és legfontosabb dokumentuma a születési anyakönyvi kivonat, melynek másolatát nem csak az egyes hivataloknál, de a munkáltatónál is le kell adni. Ennek alapján és a vonatkozó kérelmek benyújtása mellett különböző alanyi jogon vagy biztosítási jogviszony alapján járó ellátásokban részesülhet a kismama.