Beszédfejlődés a születés utáni első hónapokban

  Kategóriák: Gyermek első évei,
25. máj'18

A gyerekek beszédje sokkal korábban indul fejlődésnek mint azt gondolnánk. Már az első érthető beszédhang kiejtése előtt a babák kommunikálnak. Az első hangos megnyilvánulásnak a sírást tekinthetjük. Hogyan fejlődik a beszéd az első hónapokban és mire ügyeljünk ez idő alatt az alábbi sorok árulják el.

Fontos, hogy már az első pillanatoktól kezdve beszélgessen csöppségével. Minél gyakrabban, annál jobb. A lényeg, hogy a babával szemtől szembe „csevegjenek“ – így a kisbaba megfigyelheti az egyes beszédhangok és szavak kiejtését és fokozatosan megtanulja leolvasni és kialakítani a helyes kiejtéshez szükséges ajakformát. Szenteljen időt a születés utáni első hónapokban is a babával való társalgásra és ne adja fel akkor sem, ha a baba nem válaszol verbálisan. Az apróságok ebben az időszakban egyéb kommunikációs módszereket használnak.

Szándékolatlan kommunikáció

Az első három hónapban a baba élete elsősorban reflexeken alapul, melyek biztosítják a kicsi alapvető szükségleteinek kielégítését. Ezek között az első helyen a szopó-, vedő- és fogóreflex érvényesül. A baba életének második hónapjában egyéb megnyilvánulásoknak is tanúi lehetünk – megjelennek az első válaszreakciók – a baba a környező hangok után fordul, pozitívan reagál az ismerős arcokra. Ezek a reakciók fürdetés, pelenkázás vagy etetés közben figyelhetők meg a leggyakrabban. A második hónap vége felé az apróság először ajándékoz meg mosolyával, amelyet valamivel később nevetés követ. Mindezek ellenére a fő kommunikációs eszköz még mindig a sírás, amelyet időnként gőgicsélés kísér.

Gyerekbeszéd megnyilvánulása

Az ezt követő hónapokban fejlődik a szem-kéz koordináció, ami azzal jár, hogy a baba ismétli szüleit és képes felismerni az őt körülvevő tárgyakat. A baba válaszol a mindennapi rutinos szokásokra és a cumisüveg vagy babakád láttán örömérzés tölti el. A kisbaba lassan kezdi kiejteni az első beszédhangokat, melyek leginkább a k, g, b, p és m mássalhangzókat imitálják. Ezeket a hangzókat a csecsemő fokozatosan összeköti, aminek végeredménye egy babababababa formájú hang lehet. A gyerekeket e hangok kiadása lelkesedéssel tölti el és érdeklődéssel figyelik a környezet válaszát.

A környezet felfedezése

A nyolcadik hónapban a baba ráeszmél arra, hogy a tárgyak különböző tevékenységekre alkalmasak és akkor is léteznek, ha éppen nem látja őket. Ebben az időszakban a kedvenc szórakozás a bújócska. A baba, fején egy vékony pléddel, izgatottan várja, mikor találja őt meg a szülő. A tudattalan kommunikáció így fokozatosan tudatossá válik. A nyolcadik hónap végén a babák tudatában vannak azzal, hogy tetteikre és viselkedésükre környezetük válaszol. Fontos, hogy a szülők a gyermek viselkedésére már születése óta mint tudatosra reagáljanak.

Gyerekbeszéd fejlesztése

Mit tehet a beszédfejlődés érdekében?

A beszédet, a többi készségekhez hasonlóan, már a korai időszakban fejleszteni szükséges még akkor is, ha a baba még nem beszél és csak ösztönösen reagál. Ahogy az már említve volt, fontos az azonos pozícióban történő szemtől szembe való beszélgetés valamint az egyes tevékenységeket leíró szókiséret is, például: „Most pancsolunk egyet. Bizony, megtöltjük a kádat vízzel és a kis Patrikot megmossuk“. Vegye tudomásul, hogy a baba egész testével reagál – mozgásával, fejének elfordításával, kezének kinyújtásával, fintorral vagy bármilyen hanggal.

Adja tudtul gyermekének, hogy odafigyel rá és ismétléssel válaszoljon megnyilvánulásaira. Ha csöppsége mosolyog, viszonozza mosolyát, ha tenyerét nyitogatja, Ön is nyissa és csukja azt. Megszólításakor várjon, amíg gyermeke mocorgással, mosollyal vagy egyéb módon válaszol. Az első hónapokban ügyeljen hangja dallamára és figyelje a kicsi válaszát. Ilyenkor ugyan még nem képes szavakba vagy mondatokba foglalni gondolatait, de a gagyogásnak és a csevegésnek is megvan a saját ritmusa és dallama.

Csecsemő és beszédfejlődés

A gyerekbeszédet testbeszéddel is fejlesztheti. Alakítson ki néhány gesztust, amelyeket ismételni fog. Mutogasson ujjával a kiválasztott tárgyakra vagy személyekre, bólintson fejével az elutasítás vagy egyetértés jeléül vagy jelezze az éhségét szája nyitogatásával és csukogatásával. Ösztönözze gyermekét különböző játékok segítségével, amelyek nem csak beszéde fejlesztésében játszanak szerepet, de hozzájárulnak finommotorikus készségei fejlődéséhez is. A bészéd nem fejleszthető a látás, hallás és motorika fejlesztése nélkül.

A születés utáni első hetekben a csecsemő a nap nagy részét átalussza, de amikor nem alszik, a szülő teljes mértékben élvezheti a vele töltött pillanatokat, az első hangos megnyilvánulásait és nézhet elébe a következő hónapokban várható fejlődésének.