Általános kereskedelmi feltételek

 1. Általános rendelkezések
 2. Adásvételi szerződés megkötése
 3. Az eladó jogai és kötelességei
 4. A vevő jogai és kötelességei
 5. Szállítási és fizetési feltételek
 6. Vételár
 7. Tulajdonjog elnyerése és az árura vonatkozó kárveszély átszállása
 8. Reklamációs rend
 9. Személyi adatvédelem
 10. Az adásvételi szerződéstől való elállás
 11. Online vitarendezési platform
 12. Értékelések a termékeknél
 13. Ajándékutalványok (certifikátok)
 14. Bazár
 15. Nyeremények és nyereményjátékok
 16. Záró rendelkezések
 17. A weboldal anyagainak felhasználása
 18. Felelősség

1. Általános rendelkezések

1.1 Ezen általános szerződési feltételek (a továbbiakban „Szerződési feltételek”) szabályozzák a szerződő felek által kötött adásvételi szerződésből adódó jogokat és kötelességeket, tehát a Katkyn, s.r.o. melynek székhelye Račianska 88 B, 831 02 Bratislava, statisztikai számjele: 54 684 790, bejegyzésre került a Bratislava I járási bíróság, Szakasz: Sro cégjegyzékébe, Betétszám: 163551/B, Adószám (DIČ): 2121813067, Közösségi adószám telephely Istrochem területe, Vajnorská 127/C, 83103 Bratislava (a továbbiakban csak mint „eladó“) és a vásárló – fogyasztó között, aminek tárgya áru megvásárlása és eladása az eladó elektronikus áruházának honlapján.

Ezen szerződési feltételek vonatkoznak a www.mackojatek.hu online áruházban való vásárlásra és részletesen szabályozzák és pontosítják a vásárló és eladó jogait és kötelességeit. Mint olyanok szerves részét képezik az adásvételi szerződésnek az eladó és vevő között.

Felügyelő szerv

Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (SOI)
A SOI Pozsonyi Kerületi Felügyelősége
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
termékek műszaki ellenőrzése és fogyasztóvédelmi szakosztály

1.2 Vevőnek minősül ezen Szerződési feltételek értelmében a fogyasztó.

1.3 Fogyasztónak minősül ezen Szerződési feltételek céljából azon természetes személy, aki az adásvételi szerződés megkötése és teljesítésekor nem vállalkozói tevékenysége tárgya, hivatása vagy foglalkozása keretén belül cselekszik. Jogi személyekre egyéni jogok és feltételek vonatkoznak.

1.4 A vevő, mint fogyasztó a megrendelés leadásakor feltünteti nevét, vezetéknevét, lakhelycímét, telefonszámát és e-mail kapcsolatot.

1.5 A szerződő felek megegyeztek, hogy a vevő a megrendelés elküldésével megerősíti és egyetért azzal, hogy ezen általános szerződési feltételek kikötései és rendelkezései vonatkoznak minden adásvételi szerződésre, melyek az eladó által üzemeltetett elektronikus áruház bármely internetes oldalán voltak megkötve, mely szerződés alapján az eladó leszállítja a kérdéses weboldalon prezentált terméket a vevőnek (továbbá csak „adásvételi szerződés”), és az összes eladó és vevő közötti kapcsolatra, kialakultakra különösen az adásvételi szerződés megkötésénél és a termék reklamációjánál.

1.6 Az általános szerződési feltételek elengedhetetlen részei az adásvételi szerződésnek. Amennyiben az eladó és a vevő írásos adásvételi szerződést köt, melyben az általános szerződési feltételektől különböző feltételekben egyeznek meg, az adásvételi szerződés elsőbbséget élvez az általános szerződési feltételekkel szemben.

1.7 Minden szerződéses viszony az eladó és vevő között a jogszabályokkal összhangban van megkötve. Ha szerződéses fél a polgári törvénykönyv („Polgári Törvénykönyv“) 40/1964. sz. törvény módosított előírásai 52 § 4 bekezdése szerinti fogyasztó, akkor a szerződéses viszonyok, melyeket a szerződési feltételek nem szabályoznak, a Polgári Törvénykönyv 250/2007 számú fogyasztóvédelmi törvény módosított értelmében („Fogyasztóvédelmi törvény“) és a 102/2014 számú fogyasztóvédelmi törvény távollévők között kötött szerződés vagy az eladó üzlethelyiségein kívül kötött szerződés alapján történő áruértékesítés vagy szolgáltatásnyújtásról és az egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény szerint igazodnak. (Fogyasztóvédelmi törvény távollevők között kötött szerződés alapján). Ha a szerződéses fél vállalkozó, a szerződéses viszonyokat, melyeket nem szabályoznak a szerződési feltételek, a kereskedelmi törvénykönyv 513/1991számú törvénye módosított értelmében („Kereskedelmi Törvénykönyv“) szabályoz.

A szerződési feltételek betartják a Szlovák Köztársaság érvényben levő módosított törvényeit, éspedig:

108/2000 sz. fogyasztóvédelemről szóló Törvény házaló kereskedelem és távértékesítés útján

22/2004 sz. elektronikus kereskedelemről szóló Törvény

2. Adásvételi szerződés megkötése

2.1 Az adásvételi szerződés megkötöttnek tekintendő a vevő általi adásvételi szerződés javaslatának eladó általi kötelező elfogadásával, melyet a vevő e-mail formájában küld az eladónak és/vagy az eladó internetes oldalán található vevő által kitöltött és elküldött űrlap által és/vagy a vevő és eladó közötti telefonos megrendelés formájában (továbbá csak „megrendelés“).

2.2 A vevő megrendelésének az eladó általi kötelező elfogadását az eladó vevőnek való e-mailbeli visszaigazolása jelenti a megrendelés elfogadásáról, amelyet megelőz a vevő általi megrendelés felvétele és a termék hozzáférhetősége, aktuális ára és a vevő által kérelmezett szállítási idő hitelesítése megjelölve, mint a „rendelés megerősítése“. Magasabb ár esetében az eladó köteles az ügyfél hozzájárulását kérni a magasabb árhoz az aktuális árlista szerint a megrendelés megerősítését megelőzően. Ha az ügyfél hozzájárul az árváltoztatáshoz és ezt követően az eladó részéről megtörténik a megrendelés megerősítése (elfogadása) a szerződéses viszony megkötöttnek tekintett. Az online áruházban feltüntetett áru és szolgáltatás árak tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. A hozzáadottérték-adóra regisztrált és érvényes HÉA-azonosítóval rendelkező jogalanyok számára a termékeket HÉA (ÁFA)-mentesen szállítjuk. Automatikusan végrehajtott Értesítés a megrendelés felvételéről az eladó elektronikus rendszere által, amelyet a vevő kap e-mail címére azonnal a rendelés leadását követően nem jelenti a megrendelés kötelező elfogadását; ez az Értesítés tájékoztató jellegű a vevő számára megrendelése felvételéről. Szükség esetén a vevő e-mail címére kerül elküldésre minden további a rendelésével kapcsolatos információ.

Minden beérkezett elektronikus megrendelés az adásvételi szerződés javaslatának tekintett.

2.3 A rendelés kötelező elfogadása adatokat tartalmaz a termék megnevezéséről és leírásáról, amely termék az adásvételi szerződés tárgya, továbbá adatokat a termék áráról és/vagy más szolgáltatásokról, adatot az áru szállítási idejéről, az áru kézbesítési helyének megnevezéséről és adatokat a kézbesítés áráról, feltételeiről, módjáról és a szállítás idejéről a vevővel megegyezett kiszállítási helyre, adatokat az eladóról (üzleti megnevezés, telephely, statisztikai számjel, cégjegyzékszám és hasonló), esetleg más adatok.

2.4 A vevőnek lehetősége van elektronikus postán vagy telefonon keresztül az eladónak a megrendelés eladó által való felvételétől számított 2 órán belül kézbesíteni értesítést a megrendelés törléséről. A vevő köteles a megrendelés törléséről szóló értesítésben feltüntetni a megrendelés számát, nevet, telefonszámot, e-mailt és a megrendelt áru kódját. A megrendelés törlése estén az eladó részéről a vevőnek semmilyen a megrendelés törlésével összefüggő költség felszámítására nem kerül sor. Abban az esetben, ha a vevő a megrendelés törlését megelőző időben kifizette az eladónak a vételárat vagy annak bizonyos részét, az eladó visszatéríti a vevőnek a kifizetett vételárat vagy annak részét a megrendelés törlésétől számított 14 napon belül a vevő bankszámlájára, ha a szerződő felek nem egyeznek meg a vásárlási ár más módjának visszatérítésében.

2.5 A módosított 222/2004 sz. általános forgalmi adó törvény értelmében 2013. 1.1.-től nem lehetséges a már kiállított adóügyi bizonylat (számla) adatainak változtatása. Az adóügyi bizonylat (számla) adatainak változtatása csak abban az esetben lehetséges, ha az ügyfél az árut még nem vette át és nem fizette ki.

2.6 Folyamatban levő akciók esetében az eladó weboldalán található áru értékesítésére ezen általános szerződési feltételeken kívül az adott akció kötelező feltételei is vonatkoznak. Abban az esetben, ha a vevő megrendeli az árut az adott akció feltételeivel ellentétben, az eladónak jogában áll a vevő rendelését törölni. A megrendelés törléséről az ügyfél e-mailben kap tájékoztatást, abban az esetben, ha a vevő kifizette a vételárat, vagy annak részét, a vételár visszatérítésre kerül 14 napon belül a vevő által meghatározott bankszámlára, ha az eladóval nem egyeznek meg másként.

2.7 A megrendelés elküldésével a vevő megerősíti, hogy megismerkedett ezen szerződési feltételekkel, beleértve a reklamációs rendet és egyetért azokkal. Továbbá a vevő a megrendelés elküldésével tudomásul veszi, hogy a megrendelés fizetési kötelezettséggel összekötött. Ezen szerződési feltételekre és reklamációs rendre a vevő kellő módon és a megrendelés tényleges létrehozása előtt figyelmeztetett és lehetősége van megismerkedni azokkal. A vevőnek nem lenne szabad, hogy költségei merüljenek fel a távközlési rendszerek használatakor összefüggésben az adásvételi szerződés megkötésével és a vevő nem ellenzi azok használatát.

3. Az eladó jogai és kötelességei

3.1 Az eladó köteles:

 1. az eladó által megerősített megrendelés alapján kézbesíteni az árut a vevőnek a megegyezett mennyiségben, minőségben és időben,
 1. elkészíteni az árut fuvarozáshoz szükséges módon a tárgy megőrzéséhez és védelméhez. Azonos módon biztosítja az eladó a fuvarozó tárgyat,
 1. biztosítani, hogy a leszállított áru sértetlenül legyen kézbesítve és megfeleljen az érvényben levő jogszabályoknak, vagyis átadni a vevőnek legkésőbb az áruval együtt írásos vagy elektronikus formában minden az áru átvevéséhez és használatához szükséges dokumentumot és további, az érvényben levő jogszabályok által előírt dokumentumokat (használati utasítás hivatalos nyelven, számla).

3.2 Az eladónak joga van a leszállított áru vételárának vevő általi rendes és időben történő megtérítésére.

3.3 Az eladó jogosult törölni a rendelést, ha a raktárkészlet kiárusított, vagy az áru nem elérhető és nem áll lehetőségében az árut kézbesíteni a vevőnek ezen szerződési feltételek által megszabott időben vagy a web áruházban feltüntetett árban, ha a vevővel nem egyezett meg pótlólagos teljesítésben. A megrendelés törléséről az ügyfél telefonon vagy e-mailben kap értesítést és abban az esetben, ha a vevő kifizette a vételárat, vagy annak részét, a vételár visszatérítésre kerül 14 napon belül a vevő által meghatározott bankszámlára, ha az eladóval nem egyeznek meg másként.

3.4 A Katkyn, s.r.o. társaság fenntartja a jogot a vásárló vagy az áru átvételére megbízott személy azonosságának ellenőrzésére az áru telephelyen való személyes átvételekor azokban az esetekben, amikor az áru kézbesítése a vevőnek előre kifizetett kártyával, banki átutalás által vagy esedékességgel ellátott számla útján történik.

4. A vevő jogai és kötelességei

4.1 A vevő köteles:

 1. átvenni a megvásárolt vagy megrendelt árut,
 2. kifizetni az eladónak a megegyezés szerinti vételárat a megegyezett esedékességi időn belül beleértve a szállítási költségeket,
 3. nem károsítani az eladó jó üzleti nevét
 4. megerősíteni a szállítólevélen (vagy fuvarozó esetén a fuvarozólevélen) az áru átvételét saját aláírással, vagy az általa meghatalmazott személy aláírásával.

4.2 A vevőnek joga van az áru kézbesítésére a szerződő felek által a kötelezően elfogadott megrendelésben megegyezett mennyiségben, minőségben, időben és helyre. 

5. Szállítási és fizetési feltételek

5.1 A termékek forgalmazása az eladó web áruházának internetes oldalain megjelenített mintái, katalógusai, típus levelei és árumintái alapján történik. 

5.2 Az eladó köteles a vevő megrendelésének teljesítésére és a terméket kézbesíteni a vevőnek a vevő megrendelésének eladó általi elfogadásától számított 30 napon belül; ezt a szállítási határidőt a vevő fenntartás nélkül elfogadja. Azonban általában a szállítás azonnal történik vagy legfeljebb 2 munkanapon belül. Az áru kézbesítése futárszolgálat közreműködésével történik munkanapokon. A szállítás és kézbesítés pontos idejéről e-mailben fogjuk értesíteni a vevőt.

5.3 A vevő köteles az áru átvételére azon a helyen, amely fel van tüntetve az eladó által elfogadott megrendelésben. Abban az esetben, ha a vevő előzetes írásbeli szerződésfelbontás nélkül nem veszi át az árut öt nap elteltével a szerződésben feltüntetett határidőtől, kötelező elfogadással jogosult az eladó a létrejött kár megtérítésére minimum 1.700 Ft értékben és maximum a tényleges költség értékében, amely a sikertelen kézbesítési kísérlet során jött létre. Öt munkanap eltelte után, amikor is a vevő köteles az áru átvételére, az eladó jogosult az adásvételi szerződéstől való elállásra és az árut eladni harmadik félnek.

5.4 Az eladó jogosult felszólítani a vevőt az áru átvételére az adásvételi szerződésben megegyezett határidő letelte előtt.

5.5 Súly, méret, szín, minta valamint az áru gyártója által megadott további adatok, melyek fel vannak tüntetve az eladó katalógusaiban, prospektusokban és egyéb dokumentumokban eltérhetnek a valóságtól ± 10%-al a feltüntetett adatokkal szemben. 

5.6 Az áru kiszállításának helye az a hely, amely fel van tüntetve az eladó által elfogadott megrendelésben, ha a szerződő felek az adásvételi szerződésben nem állapodnak meg másképp. Az áru kézbesítése végrehajtott az áru szállítását biztosító harmadik szubjektumnak való átadással.

5.7 Abban az esetben, ha az eladó kiszállítja a vevőnek az árut az adásvételi szerződésben vevő által megadott helyre, a vevő köteles az áru átvételére személyesen, vagy bebiztosítani, hogy az árut átvegye az a személy, akit esetleges távolléte esetére felhatalmazott az adásvételi szerződésben szereplő áru átvételére és az áru kiszállításáról és átvételéről szóló protokoll aláírására. Harmadik személy, aki felhatalmazott az adásvételi szerződésben szereplő áru átvételére köteles az eladónak bemutatni az eredeti adásvételi szerződést, vagy annak másolatát és az áru vételárának megtérítéséről szóló dokumentumot, valamint írásbeli felhatalmazást. Ha szükségessé válik az áru ismételt kiszállítása a vevő adásvételi szerződésben megadott helyen levő távolléte okából, minden költség ezzel összefüggő a vevőt terheli, különösképpen az áru ismételt kiszállítása az adásvételi szerződésben megadott helyre. Az áru átvettnek tekintendő ezen általános szerződési feltételek 10.2. pontjának értelmében.

5.8 A vevő köteles a szállítmányt ellenőrizni, vagyis az árut, ugyancsak a csomagolását közvetlenül a kézbesítésekor. Ha a vevő úgy találja, hogy az áru vagy a csomagolása mechanikailag sérült, köteles ezt a tényt haladéktalanul közölni a szállítóval és jelenlétében ellenőrizni az áru állapotát. Amennyiben a vevő által átvételre kerülő áru sérült, a vevő köteles azonnali hatállyal feljegyzést készíteni az áru sérülésének mértékéről és jellegéről (kárfeljegyzés), aminek helyességét a szállító igazolja. Az eladónak kézbesített ezen feljegyzés alapján az eladó a káresemény szállítóval való lezárása után felkínálhatja a vevőnek az áru károsodásának eltávolítását, kedvezményt az árura és az áru kiküszöbölhetetlen károsodása estén új árut.

5.9 Ha a küldemény szállítása futárszolgálattal történik, abban az esetben sérült vagy hibás csomagolás észlelésekor, tartalomveszteséggel járó károsodás esetén javasoljuk a szállítmány nem elfogadását, esetleg közvetlenül a futárszolgálat dolgozójával, vagy az adott postai alkalmazottal helyben feljegyzést készíteni a károsodásról. Abban az esetben, ha átvételre került és ezt követően volt megállapítva a károsodott vagy sérült csomagolás, tartalomveszteséggel járó károsodás, kérjük ezen esemény bejelentését legkésőbb 24 órán belül a szállítmány futárszolgálattól való átvételétől számítva. A kár feljegyzéséhez szükség van a károsodott termékre, a termék csomagolására és az átvételt igazoló dokumentumra, tulajdonjog dokumentumra - számlára. A futárszolgálat legközelebbi kirendeltségét itt megtalálja: https://gls-group.eu/HU/hu/csomagkovetes. A futárszolgálat tetszés szerinti telephelyén tett károsodási bejelentésről és annak feljegyzéséről tájékoztathat minket a következő e-mail címen info@mackojatek.hu.

5.10 A termék olyan mechanikus károsodásának reklamációját, amely nem volt nyilvánvaló a szállítmány átvételekor, szükséges azonnal az átvétel után, de legkésőbb az áru kézbesítésétől számított 24 órán belül érvényesíteni. Az ügyfél kötelessége bebizonyítani, hogy a mechanikus sérülést nem lehetett felfedezni a termék és csomagolása 5.8 pont szerinti alapos ellenőrzés során sem. Ilyen módon sérült terméknél a későbbiekben felismert hibából eredő igényeket az ügyfél csak akkor érvényesítheti, ha bizonyítja, hogy a reklamált hibával az áru már a szállítótól való átvételkor rendelkezett. Az első használat előtt a vevő köteles áttanulmányozni a jótállási feltételeket, beleértve a használati utasítást is és ezt követően ezeknek az információknak megfelelően következetesen járni el. 

5.11 Az ügyfél köteles a termék átvételekor ellenőrizni a csomagolás teljességét. Ha futár kézbesíti, köteles a vevő a kézbesítés helyén kárfeljegyzést írni a csomagolás hiányosságairól. Utólagos reklamációk nem elfogadhatók.

5.12 A vevő jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, ha az eladó nem kézbesíti az árut a Szerződési feltételek 5.3 pontjában feltüntetett határidőn belül és az eladó köteles a vevőnek visszatéríteni a vételár már kifizetett részét ezen általános szerződési feltételek 10.8 pontjának értelmében.

5.13 A vevő minden szállítmányhoz kap számlát együtt egy csomagolásban az áruval. A számla egyúttal garancialevélként is szolgál, ezért szükséges megőrizni későbbi használatra.

5.14 Fizetési módok:

 • bankkártyával interneten keresztül,
 • utánvételes fizetéssel,
 • fizetés banki átutalással.

5.15 Előre fizetés banki átutalással. Ha fizetési módként a hagyományos banki átutalást választja, automatikusan az Ön által megadott e-mail címre küldünk útmutatást a fizetés menetéhez. Ha a rendelés létrehozásától számított 30 percen belül nem kap e-mailt számlaszámmal, akkor kérjük, ellenőrizze spam fiókját (fiók a kéretlen postára) vagy lépjen velünk kapcsolatba internetes oldalunkon feltüntetett telefonszámon, esetleg e-mailen a következő e-mail címen info@mackojatek.hu. Az összeg számlánkra való jóváírását követően e-mailben információt kap az áru szállításáról, illetve más változásokról. Ezt a műveletet automatikus rendszerünk végzi mindig a következő munkanapon. Az előre fizetés banki átutalással befolyásolhatja a szállítás időpontját az átutalás idejétől és az összeg számlánkra való jóváírásától függően. Szükséges, hogy az összeg legkésőbb 30 napon belül a megrendelés megerősítésétől jóváíródjon számlánkra, ellenkező esetben a megrendelés hatálytalannak tekinthető. Személyes átvételnél szükséges személyazonosító okmányt felmutatni (személyigazolvány, útlevél).

5.16 Fizetés bankkártyával interneten keresztül. A megrendelés interneten keresztüli bakkártyás fizetése esetén a GoPay fizetési kapun keresztül történik a tranzakció befejezése után. Az összeg számlánkra való jóváírását követően ugyanarra az e-mailre kap információt az áru szállításáról, illetve más változásokról. Ezt a műveletet automatikus rendszerünk végzi mindig ugyanazon a napon.  

5.17 Az eladó nem felelős a futárszolgálat, esetleg a vásárló helytelenül megadott címe által okozott késedelmes árukézbesítésért. 

5.18 Nem kézbesített küldemények – vevő által nem átvett a szerződési feltételek megszegésének tekintendő

5.19 Ha a vevő kérelmezi a nem átvett szállítmány ismételt kiszállítását, a szállítmány teljes árához további postai költség lesz számlázva a jelen szerződési feltételekben feltüntetett érvényes postai díjak értékében. 

5.20 A nem átvett szállítmány ismételt kiszállítása előre fizetés (banki átutalás) alapján fog történni, amelyhez a vevőnek e-mailben új PDF formátumú számla lesz küldve 5 nap teljesítési idővel.

5.21 Ha a vevő az adott határidőben – teljesítési időben nem végzi el a számla kifizetését, a megrendelés a rendszerben törölve lesz. A vevő a megrendelés törléséről e-mailben kap értesítést

5.22 A vevő további megrendeléseit az áruház elektronikus rendszerén keresztül csak előre fizetéssel lehetséges megvalósítani vagy az üzemeltetővel való kölcsönös megegyezés alapján.

6. Vételár

6.1 A vevő köteles az eladónak kifizetni az adásvételi szerződésben megegyezett és/vagy az eladó adásvételi szerződés megkötésekor érvényes árlistáján feltüntetett vételárat az áru kézbesítésével járó költségekkel (továbbá csak „vételár“) együtt készpénzben az eladó kijelölt telephelyén, utánvéttel az áru kézbesítésének helyén a futárnak, vagy banki átutalással az eladó számlájára, amely a megrendelés kötelező elfogadásában feltüntetett.

6.2 Abban az esetben, ha a vevő a vételárat banki átutalással fizeti az eladónak, a fizetés napjaként az a nap tekintendő, amikor a vételár jóváírásra kerül az eladó számlájára.

6.3 A vevő köteles a megegyezett áru vételárát az eladó részére az adásvételi szerződés szerinti határidőben megfizetni, legkésőbb azonban az áru átvételekor.

6.4 Abban az esetben, ha a vevő kifizeti az eladónak az adásvételi szerződésben megegyezett árat, a vevő  jogosult az adásvételi szerződéstől való elállásra és a vételár visszatérítésének követelésére csak az érvényes jogszabályokkal összhangban.

6.5 Az áru összeszerelésével és kihordásával kapcsolatos kiadások nem részei a vételárnak és ezen szolgáltatásokat az eladó nem köteles nyújtani a vevőnek.

6.6 Összeszerelés vagy a dolog egyéb üzembe helyezése elvileg nem része az áru kézbesítésének és a vevő kijelenti, hogy ismeri az áru üzembe helyezésének módját, mert ez a dolog természetéből adódik.

6.7 Minden akció a raktárkészlet kimerüléséig érvényes, ha a konkrét termék mellett nincs másképp feltüntetve.

6.8 Akciók, kedvezménykódok és ajándékutalványok, valamint a rendelések mellé felajánlott ingyenes ajándékok nem kombinálhatóak.

6.9 Abban az esetben, ha a visszaküldött vagy reklamált áru vagy az áru, melynél szerződéstől való elállás történt, vételárát a vevő ajándékutalványok formájában térítette meg, esetleg kombinálva fizetéssel, az eladó visszatéríti a vételárat a vevőnek ugyanolyan formában, ahogy a vevő kifizette. A visszatérített ajándékutalványok értéke viszont nem lehet magasabb, mint a vevő által fizetett ajándékutalványok értéke az áru vásárlásánál. Ha az ajándékutalványok visszatérítése objektív okokból nem lehetséges, főleg azért, mert az eladó nem rendelkezik ajándékutalványokkal a szükséges értékben, az eladó a vevőnek pénzbeli kompenzációt nyújt.

6.10 Az eladó fenntartja a jogot a megrendelés és az adásvételi szerződés javaslatának törlésére és a vevő tudomásul veszi, hogy előfordulhat, hogy az adásvételi szerződés megkötésére az eladó és a vevő között nem kerül sor, és ez főleg abban az esetben, amikor a vevő olyan árut rendel, melynek ára tévedésből került közzétételre az eladó belső információs rendszerének műszaki hibájából. Ilyen esetben az eladó értesíti a vevőt ezen tényről.

Abban az esetben, ha a www.mackojatek.hu webáruházban valamilyen áru mellett nyilvánvalóan téves ár jelenik meg, pl. mindennaposan elérhető és közismert áru, amelynek ára eltér a megszokott ártól, vagy a rendszer hibájából kifolyólag az áru mellett „0 Ft“  vagy „1 Ft“ ár jelenik meg, az eladó nem köteles leszállítani az árut a hibás áron, de felkínálhatja a vevőnek a szállítást az áru rendes árán.

6.11 Az üzemeltető fenntartja magának a jogot az árak változtatására jogszabály változások esetén, devizaárfolyamok változása esetén, az infláció jelentős növekedésekor és a gyártók vagy beszállítók árváltoztatása esetén. A vevőnek ilyenkor jogában áll a szerződéstől elállni.

7. Tulajdonjog elnyerése és az árura vonatkozó kárveszély átszállása

7.1 A vevő csak az áru teljes vételárának kifizetése után szerzi meg annak tulajdonjogát.

7.2 Az árura vonatkozó kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor átveszi az árut az eladótól, vagy ha ezt nem teszi meg időben, akkor abban az időben, amikor az eladó lehetővé teszi számára, hogy rendelkezzen az áruval és a vevő az árut nem veszi át.

7.3 A webáruház oldalain ábrázolt és a termékkel együtt elhelyezett és lefényképezett kellékek (labdák, babák, kisautók, léggömbök, virágok, mackók, plüss állatkák, stb.) nem kerülnek kézbesítésre - eladásra a termékkel együtt, amennyiben ez a tény nincs pontosan feltüntetve a termék nevében (pl. T-ball + pénztárca, babakocsi babával, Akció: Némó medence kis labdákkal, stb.). A vevő nem igényelheti azok kézbesítését együtt a megvásárolt áruval.

8. Reklamációs rend (felelősség a hibákért, garancia, reklamáció)

8.1 Az eladó felel az áru hibáiért és a vevő köteles a reklamációt haladéktalanul érvényesíteni az eladónál az érvényben levő reklamációs rend alapján.

8.2 A reklamáció intézésére az eladó internetes oldalán www.mackojatek.hu közzétett érvényes Reklamációs rend vonatkozik. A vevő az kötelező megrendelés eladónak való elküldésével megerősíti, hogy a Reklamációs rendet elolvasta, megismerkedett vele teljes terjedelmében és egyetért vele és ugyanakkor igazolja, hogy az áru reklamálásának feltételeiről és módjáról rendesen tájékoztatva volt, beleértve azokat az adatokat is, hogy hol lehet a reklamációt érvényesíteni és a garanciális javítások végrehajtásáról a 250/2007 sz. fogyasztóvédelmi törvény 18 §-ának 1 bekezdése és a Szlovák Nemzeti Tanács törvény módosítása szerinti 372/1990 sz. szabálysértési módosított törvény értelmében (továbbá csak „Törvény“).

8.3 A reklamációs rend a vevő által az eladótól elektronikus áruház formájában az eladó elektronikus webáruházának internetes oldalán vásárolt árura vonatkozik.

8.4 A Reklamációs rend ezen formájában érvényes minden üzleti kapcsolatra, ha a szerződésben nincsenek kikötve más garanciális feltételek.

8.5 A vevőnek jogában áll az eladónál érvényesíteni a jótállást csakis arra az árura, amely olyan hibákat mutat ki, melyeket a gyártó, szállító vagy az eladó okozott, jótállás alá tartozik és az eladónál volt vásárolva.

8.6 A vásárló köteles az árut a szállítmány átvételénél haladéktalanul megvizsgálni, ellenőrizni teljességét, az áru teljességét és állapotát, és legkésőbb az átvételtől számított 24 órán belül értesíteni az eladót a fellelt egyenetlenségekről az internetes oldalon található reklamációs űrlapon keresztül. Ha 24 órán belül így nem cselekszik, akkor a vizsgálat során felfedezett hibákkal kapcsolatos igényeit csak abban az esetben érvényesítheti, ha bizonyítja, hogy ezekkel a hibákkal az áru rendelkezett már az áru átvételének idejében, és a kár megfelelő bizonyítékán ezzel értendő a futárszolgálat „kárfeljegyzése“, ellenkező esetben az áru nem teljessége vagy károsodása okából a reklamáció nem lesz elismerve.

8.7 A jótállási idő tartama alatt a vevőnek joga van a hiba térítésmentes eltávolítására az áru benyújtását követően beleértve a tartozékokat, dokumentációt és használati utasítást az eladó felhatalmazott képviselőjének együtt a jótállási jeggyel és a megtérítést igazoló dokumentummal. A 30 napos reklamációs időszak a reklamáció megítéléséhez és elbírálásához szükséges összes dokumentáció benyújtásának napjával kezdődik.

8.8 Ha az áru hibás, a vevőnek jogában áll érvényesíteni a reklamációt az eladó telephelyén a Törvény 18 §-ának 2. bekezdése szerint úgy, hogy csak az eladóval való megállapodást követően kézbesíti az árut a következő címre Katkyn, s.r.o., Areál Istrochem, Vajnorská 127/C, 831 04 Bratislava és kitölti a reklamációs űrlapot a reklamáció érvényesítésére és kézbesíti az eladónak. Az űrlap formáját az eladó határozza meg és mintáját elhelyezi az eladó internetes oldalán. A vevő köteles az űrlapon pontosan megjelölni az áru hibájának jellegét és terjedelmét, együtt a károsodás terjedelmének fotódokumentációjával, esetleg rövid videóval. Az ügyfél jogosult a reklamációt érvényesíteni az áru gyártója által garanciális javításokra felhatalmazott személynél (továbbá csak „meghatározott személy“) is. A meghatározott személyek listája része a jótállási jegynek, vagy az eladó kérésre elküldi a vevőnek. Az árura vonatkozó reklamációs eljárás, amely objektíven kézbesíthető az eladónak azon a napon kezdődik, amikor teljesül az összes alábbi feltétel:

 1. a reklamáció érvényesítéséhez kitöltött reklamációs űrlap kézbesítése a vevőtől az eladónak,
 2. az eladó megítéli a reklamáció jogosultságát a terméken való hiányossággal kapcsolatban és ezt követően e-mailben értesíti az ügyfelet a panaszeljárás módjának lefolyásáról,
 3. indokolt reklamáció esetében az eladó leszállítja a vevőnek az új nem károsodott termékrészt (új terméket) futárszolgálat által,
 4. szükség esetén az eladó megállapodik a vevővel a reklamált áru szállításában a vevőtől az eladóhoz,
 5. a vevő soha nem küldi vissza a reklamált árut az eladónak előzetes felvívás nélkül.

Az eladó tanácsolja a vevőnek az áru szállítása esetén a szállítmányt az áruval bebiztosítani. Utánvéttel küldött árut, vagy más címre küldött árut, mint az a 8.8 pontban szerepel, az eladó nem vesz át.

Az árut reklamációra eredeti csomagolásban, vagy arra megfelelő csomagolásban szükséges küldeni, amely megfelel törékeny áru igényeinek szállításhoz beleértve az összes tartozékot és szállítmányt szükséges megjelölni megfelelő szimbólumokkal, mert az eladó nem felel az esetleges mechanikai károsodásért az áru átvétele előtt.

A panaszeljárás kezdete egyben a reklamáció érvényesítésének a napja. A reklamált árut nem szükséges eljuttatni az eladó székhelyére, ha az eladó vagy meghatározott személy nem rendelkezik másként. Bármilyen kérdés esetén forduljon a Katkyn, s.r.o. társasághoz a következő telefonszámon +421 944 627 725, esetleg e-mailben a következő címen info@mackojatek.hu.

8.9 Az eladó köteles a reklamáció elfogadására a telephelyen, amelyen a reklamáció elfogadása a Törvény 18 § 2. bekezdésének rendelkezésével összhangban ez lehetséges.

8.10. Ezen általános szerződési feltételek 8.9 pontjában a reklamációk elfogadására meghatározott helyen az eladó köteles bebiztosítani reklamációk intézésével megbízott személy jelenlétét a Törvény 18 § 3. bekezdésének rendelkezésével összhangban.

8.11. A vevő köteles az áru hibáit haladéktalanul reklamálni az eladónál, ellenkező esetben a vevő elveszíti jogát a hiba térítés nélküli eltávolítására az eladóval szemben.

8.12. Az eladó vagy erre meghatározott személy az eladó által meghatározott alkalmas formájú igazolást ad a vevőnek az áru reklamációjának érvényesítéséről, pl. e-mailben vagy írásos formában, amelyben köteles pontosan megjelölni az áru hibáit a Törvény 18 § 5. bekezdésével összhangban, és felvilágosítani a fogyasztót jogairól, melyek a Polgári Törvénykönyv 622 § és 623 § rendelkezéseiből adódnak. Ha a reklamáció érvényesítésre a távközlési rendszer eszközeivel kerül sor, az eladó köteles a reklamáció érvényesítésének megerősítését azonnal kézbesíteni a vevőnek; ha a megerősítés azonnal nem kézbesíthető, akkor haladéktalanul el kell juttatni a vevőhöz, legkésőbb a reklamáció elintézéséről szóló dokumentummal együtt; a reklamáció érvényesítésének megerősítését nem szükséges kézbesíteni, ha a vevőnek lehetősége van más módon igazolni a reklamáció érvényesítését.

A vevő döntése alapján, hogy a Polgári törvénykönyv 622 § és 623 § rendelkezéseiből adó jogai közül melyiket érvényesíti, az eladó vagy meghatározott személy köteles meghatározni a reklamáció elintézésének módját a Törvény 2 § m) betűjének rendelkezése értelmében azonnal, bonyolultabb esetekben a panaszeljárás kezdetétől számított 3 napon belül, indokolt esetekben, különösen, ha az áru állapotának bonyolult műszaki értékelése igényelt, legkésőbb a panaszeljárás kezdetétől számított 30 napon belül. A reklamáció elintézési módjának meghatározását követően az eladó vagy meghatározott személy a reklamációt azonnal elintézi, indokolt esetekben a reklamáció elintézhető később is. A reklamáció elintézésének azonban nem szabad tovább tartania, mint 30 nap a reklamáció érvényesítésétől számítva. A reklamáció elintézésére kijelölt határidő elteltével a fogyasztónak jogában áll a szerződéstől elállni, vagy joga van az áru új árura való cseréjére. A panaszeljárás végeztéről és a reklamáció eredményéről az eladó értesíti a vevőt mindkét szerződő fél által megegyezett formában (e-mailben vagy ajánlott levélben) és egyúttal a vevőnek az áruval együtt kézbesítve lesz a reklamációs protokoll (szállító levél). Ha a vevő az áru reklamációját az adásvételi szerződés megkötése utáni első 12 hónapon belül érvényesítette, az eladó a reklamációt csak szakértő vagy autorizált, notifikált vagy akkreditációval rendelkező személy állásfoglalása vagy meghatározott személy állásfoglalása (továbbá csak „az áru szakértői elbírálása”) alapján intézheti el elutasítással. Tekintet nélkül a szakértői elbírálás eredményére az eladó nem kérheti a vevőtől az áru szakértői elbírálásával összefüggő költségek megtérítését sem egyéb a szakértői elbírálással összefüggő költségek megtérítését.

Ha a vevő a termék reklamációját az adásvételi szerződés megkötése utáni 12 hónap elteltével érvényesítette és az eladó elutasította, a reklamációt intéző személy köteles a reklamáció elintézéséről szóló dokumentumban feltüntetni, hogy a vevő kinek küldheti el az árut szakértői elbírálás céljából. Ha a vevő elküldi az árut szakértői elbírálásra a reklamáció elintézéséről szóló dokumentumban feltüntetett személynek, az áru szakértői elbírálásával összefüggő költségek, valamint minden egyéb kapcsolódó költségek a vevőt terhelik a szakértői elbírálás eredményétől függetlenül. Ha a vevő szakértői elbírálással bizonyítja az eladó felelősségét az áru reklamált hibájáért, újonnan érvényesítheti a reklamációt; az áru szakértői elbírálásának ideje alatt a jótállási határidő felfüggesztésre kerül. Az eladó köteles a vevőnek a reklamáció érvényesítésétől számított 14 napon belül megtéríteni az áru szakértői elbírálásával összefüggő költségeket, valamint minden egyéb kapcsolódó költséget. Ismételten benyújtott reklamáció érvényesítését nem lehetséges elutasítani.

8.14. A vevőnek nincs joga jótállást érvényesíteni azokra a hibákra, melyekre az eladó által a szerződés megkötésének ideje alatt figyelmeztetve volt, vagy amelyekről az adásvételi szerződés megkötésének körülményeire való tekintettel tudnia kellett.

Az áruhoz tartozó ajándékokra a reklamációs feltételek nem vonatkoznak.

8.15. Az eladó a hiba elhárítása helyett mindig kicserélheti a hibás tárgyat hibátlan árura, ha ez a vevőnek nem okoz komoly nehézségeket.

8.16. A vevő igénye a reklamáció érvényesítésére megszűnik, ha:

 1. nem mutatja fel a jótállási jegyet, tartozékokat vagy az áru dokumentációját,
 2. nem jelzi a nyilvánvaló hibákat az áru átvételénél 24 órán belül,
 3. az áru jótállási ideje lejár,
 4. az áru mechanikus károsodását a vevő okozta,
 5. az árut olyan környezetben használta, melyek nedvességgel, kémiai és mechanikus hatásukkal nem felelnek meg a természetes környezetnek,
 6. az áru szakszerűtlen kezelése, működtetése vagy elhanyagolt gondoskodás esetén,
 7. az áru túlságos megterheléssel károsodott vagy a dokumentációban feltüntetett feltételekkel ellentétben használták,
 8. általános irányelvek, műszaki szabványok vagy az EÚ-ban érvényes biztonsági előírások alapján,
 9. az áru elháríthatatlan és/vagy előre nem látható események általi károsodása esetében,
 10. az áru véletlen pusztulás és véletlen rosszabbodás által károsodott,
 11. szakszerűtlen beavatkozással, szállítás alatti károsodással, vízzel, tűzzel, sztatikus vagy atmoszférikus elektromossággal vagy más elemi csapással károsodott,
 12. jogosulatlan személy avatkozott az áruba,
 13. termékeknél, amelyek működésükhöz akkumulátort, illetve különböző fajta elemeket használnak, az akkumulátor, illetve az elem szokványos elhasználódása nem ítélhető a termék hibájaként, mivel itt a termék részeiről van szó, amelyek rendszeres használattal veszítenek élettartamukból.

8.17. A jótállás nem vonatkozik a tárgyak (vagy részeik) használat általi folyamatos kopására. A termék rövidebb élettartama nem tekinthető hibának és nem reklamálható.

8.18 Abban az estben, ha az áru a vevő általi átvételkor nem felel meg az adásvételi szerződésben leírtaknak (ellentmondásban áll az adásvételi szerződéssel), a vevőnek joga van arra, hogy az eladó a terméket haladéktalanul az adásvételi szerződésnek megfelelő állapotba hozza, és pedig a vevő követelményei szerint vagy az áru cseréjével vagy megjavításával. Ha ilyen eljárás nem lehetséges, a vevő kérhet méltányos kedvezményt az áru árából vagy elállhat a szerződéstől.

Ez nem érvényes, ha a vevőnek az áru átvétele előtt tudomása volt az adásvételi szerződéssel való ellentmondásról vagy az adásvételi szerződéssel való ellentmondást saját maga okozta. Ellentmondás az adásvételi szerződéssel, amely nyilvánvalóvá válik hat hónapon belül az áru átvételének napjától számítva, már az átvétel időpontjában létező ellentétmondásként tekintendő, ha ez nem ellenkezik az áru jellegével vagy az ellenkezője nem bizonyított. Ha az áru ellentmondásban van az adásvételi szerződéssel a fogyasztó jogosult az úgyn. jogorvoslásra, és pedig:

 • a fogyasztási cikk szerződésnek megfelelő állapotba hozásával ingyenes javítás által,
 • vételár megfelelő csökkentésével,
 • csereáru leszállításával,
 • a szerződéstől való elállással.

8.19. Az eladó köteles a reklamációt elintézni és a panaszeljárást az alábbi módok egyikével befejezni:

 1. a megjavított áru átadásával,
 2. új alkatrész átadásával,
 3. az áru cseréjével,
 4. az áru vételárának visszatérítésével,
 5. megfelelő kedvezmény kifizetésével az áru árából,
 6. az eladó által meghatározott teljesítés átvételére vonatkozó írásos felszólítással,
 7. az áru reklamációjának indokolt elutasításával.

8.20. Az eladó köteles a reklamáció elintézésének módjáról és a reklamáció elintézéséről írásos dokumentumot kiadni a vevőnek legkésőbb a reklamáció érvényesítésétől számított 30 napon belül postai vagy futárszolgálat, vagy házhoz szállító szolgálat közvetítésével, vagy e-mailben.

8.21. A jótállási idő 24 hónap (ha konkrét esetekben nincs meghatározva más jótállási idő) és kezdődik azzal a nappal, amikor a vevő az árut átvette.

8.22. A jótállási idő meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt a vevő nem használhatta az árut annak garanciális javítása miatt.

8.23. Az áru új árura való cserélésének esetében a vevő dokumentumot kap, amelyen a csereáru lesz feltüntetve, és az esetleges további reklamációk az eredeti szállító levél és ezen reklamációs dokumentum alapján érvényesíthetők. Az áru újra cserélése esetében a jótállási idő az új áru átvételétől kezdődik, de csak az új árura vonatkozik.

8.24. Először a fogyasztó igényelhet az eladótól ingyenes javítást vagy ingyenes csere fogyasztási cikk átadását. A vevő csak akkor jogosult az áru cseréjére, ha ez a hiba jellegéből adódóan nem aránytalan. Arról, hogy a hiba arányos-e autorizált szerviz határoz, mégpedig a hiba írásos elbírálásának formájában. Ezen határozat alapján a további lépések a törvény értelmében történnek.

8.25. Minden garanciális javítás abban az esetben, ha az érvényesítés ideéig nem szűnt meg a jótállás érvényesítésének igényelhetősége, ezen általános szerződési feltételek 8.16 pontja értelmében ingyenes.

8.26. Ha elhárítható hibáról van szó, a reklamáció a vevő döntésétől függően lesz intézve ezen reklamációs és szerződési feltételek 8.13 pontja alapján a következő módon:

 1. az eladó biztosítja a hiba eltávolítását, vagy
 2. az eladó a hibás árut kicseréli.

8.27. Ha olyan hibáról van szó, amely nem elhárítható, vagy egy, többször ismétlődő elhárítható hibáról, vagy nagyobb számú különböző elhárítható hibákról, melyek akadályozzák az áru rendes, mint hibátlan használatát, az eladó a vevő döntésétől függően intézi a reklamációt ezen reklamációs és szerződési feltételek 8.13 pontja alapján a következő módon:

 1. kicseréli az árut más, működő, azonos vagy jobb technikai paraméterekkel rendelkező árura, vagy,
 2. abban az esetben, ha az eladó nem cserélheti ki az árut, a reklamációt intézi jóváírás kiállításával a hibás árura.

8.28. A reklamáció intézése csak a reklamáció érvényesítésére szolgáló űrlapon feltüntetett hibákra vonatkozik.

8.29. Reklamáció céljából többször ismétlődő elhárítható hibán értendő egy elhárítható hiba előfordulása több mint két esetben.

8.30. Reklamáció céljából nagyobb számú különböző elhárítható hibákon értendő több mint három különböző elhárítható hiba előfordulása egyszerre.

8.31. Reklamáció céljából az idő, mely alatt az adásvételi szerződés megkötése után a vevő az áru hibájából kifolyólag nem használhatja rendesen az árut értendő az az idő, amely összesen több mint 180 napot tesz ki.

8.32 A vevő jogosultsága a reklamáció érvényesítésére az áru hibáival kapcsolatosan kimerített azt követően, hogy élt jogosultságával és kérte az eladót az áru hibáinak eltávolítására ezen reklamációs és szerződési rend 8.8 pontjának értelmében, és a reklamáció eredményére való tekintet nélkül már nem jogosult ugyanazon egyedi hibára (nem azonos típusú hibára) érvényesíteni a reklamációt ismételten.

8.33 Abban az esetben, ha az eladó befejezi a panaszeljárást, mint a reklamáció indokolt elutasítását, de a termék hibája objektíven létezik és nem volt eltávolítva, a vevő érvényesítheti jogosultságát a hiba eltávolítására bíróságon keresztül. A reklamáció menete

8.34 Űrlap a reklamáció bejelentésére itt.

8.35 Figyelmeztetések a reklamációval kapcsolatosan:

Ha az átvett berendezést az ügyfél az eredeti vagy cserecsomagolás nélkül adta le, a Katkyn, s.r.o. társaság nem vállal felelősséget a berendezés esetleges károsodásáért a szervizközpontba való szállítás alatt.

8.36 Abban az esetben, ha a vevő – fogyasztó nem volt elégedett a reklamáció eladó általi intézésével vagy ha a vevő – fogyasztó kérvénnyel fordult az eladóhoz helyreigazítás céljából és nem volt elégedett azzal a móddal ahogy az eladó reklamációját intézte, vagy úgy vélekedik, hogy az eladó megszegte az ő jogait, a vevőnek – fogyasztónak jogában áll az eladóhoz fordulni kérelemmel orvoslás céljából. Ha az eladó ezen kérelemre elutasító módon válaszol vagy nem válaszol a kérelem elküldésétől számított 30 napon belül, a vevőnek – fogyasztónak jogában áll indítványt benyújtani alternatív vitarendezés kezdeményezésére alternatív vitarendezési szubjektumnál. Az alternatív vitarendezési szubjektum a „Szlovák Kereskedelmi Felügyelet Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27" illetve más illetékes jogi személy bejegyzett a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által vezetett alternatív vitarendezési szubjektumok listáján (a lista elérhető a http://www.mhsr.sk oldalon). A vevő – fogyasztó jogosult kiválasztani az alternatív fogyasztói vitarendezési szubjektumot, amelyikhez fordulni akar.

8.37 Indokolatlan reklamáció esetén a vevő nem jogosult a reklamáció intézésével összefüggő kiadásai megtérítésére ugyanakkor az eladó sem jogosult az ő oldalán létrejött kiadások megtérítésére (amennyiben a vevő oldaláról nem volt szó pl. ismételt indokolatlan reklamációról, melyről feltételezni lehet, hogy oldaláról fogyasztói jogokkal való visszaélésről van szó). Ha a reklamáció jogosulatlannak minősül, a reklamált áru visszaküldésre kerül a vevőhöz a vevő költségeire.

8.38 Pénzvisszatérítés más módon, mint banki átutalással bankszámlára lehetséges csak mindkét fél előzetes kölcsönös egyetértése alapján. Pénz visszatérítés postai utalvánnyal technikai okokból nem lehetséges, a pénzátutalás kizárólag banki átutalással történik.

8.39 Kétségek esetére a szerződő felek megegyeztek, hogy a használati időn az áru vevőnek való kézbesítési napjától (beleértve a kézbesítés napját is) eltelt időszak értendő.

8.40  Reklamáció benyújtására csak a számlán és a megrendelésen feltüntetett személy jogosult.

9. Személyi adatvédelem

https://www.mackojatek.hu/szekcio/adatok-vedelme/

10. Az adásvételi szerződéstől való elállás

10.1 Az eladónak joga van az adásvételi szerződéstől visszalépni, ha elfogyott a raktárkészlet, az áru nem hozzáférhető, vagy ha az adásvételi szerződésben megegyezett gyártó, importőr, vagy az áru beszállítója megszüntette a gyártást vagy olyan jelentős módosításokat végzett, amelyek lehetetlenné tették az eladó adásvételi szerződésből eredő kötelességeinek teljesítését vagy magasabb hatalom beavatkozása miatt, vagy minden erőfeszítés, amely tőle igazságosan elvárható,  ellenére sem képes az árut a vevőnek jelen szerződési feltételek által előírt határidőn belül vagy a web áruházban feltüntetett áron kézbesíteni. Az eladó köteles erről a tényről a vevőt azonnal tájékoztatni és visszatéríteni a már kifizetett előleget az adásvételi szerződésben megegyezett áru fejében, és ezt 14 napon belül a szerződéstől való elállás közlésétől banki átutalással a vevő által meghatározott számlára. Az eladó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől abban az esetben is, ha a vevő nem vette át az árut öt munkanapon belül attól a naptól, amikor a vevő köteles volt ezt az árut átvenni.

10.2 A vevőnek joga van indoklás nélkül visszalépni a szerződéstől a 102/2014 számú, a fogyasztók védelme távolsági vagy az eladó üzlethelységein kívül megkötött szerződés szerinti árueladás vagy szolgáltatásnyújtás, valamint egyes törvények módosítása és kiegészítése (tovább csak „Árueladási fogyasztóvédelmi törvény”)  által szabályozott feltételek mellett, éspedig az áru átvételétől számított 14 napon belül. A vevőnek jogában áll az adott határidőn belül az árut kicsomagolni és kipróbálni hasonló módon, mint ez egy hagyományos üzletben való vásárláskor történik. Kipróbálni azonban nem jelenti használatba venni az árut és ezt követően visszaadni az eladónak. Az áru átvettnek minősül a vevő által attól a pillanattól, amikor a vevő, vagy az általa meghatározott harmadik személy, kivéve a szállítót, átveszi a megrendelt áru minden részét, vagy ha

 1. a vevő által megrendelt áruk egy megrendelésben elkülönítve vannak kézbesítve, az áru átvételének pillanata az utolsó rész vagy utolsó darab átvétele, vagy ha
 2. több részből, vagy darabból álló áru van kézbesítve, az utolsó rész vagy utolsó darab átvételének pillanata, vagy ha
 3. az áru ismételten van kézbesítve korlátozott időtartam alatt, az először szállított áru átvételének pillanata.

10.3 A vevő az eladónak elküldött megrendeléssel megerősíti, hogy az eladó rendesen és időben teljesítette az Árueladási fogyasztóvédelmi törvény 3 § 1 bekezdésének rendelkezése szerinti tájékoztatási kötelezettségeit.

10.4 A vevő az eladónál gyakorolhatja a szerződéstől való elállási jogát levél formájában, vagy más tartós adathordozóra beírt formában vagy a szerződéstől való elállásra szolgáló űrlapon keresztül elküldve az eladó postai címére Katkyn, s.r.o., Areál Istrochem, Vajnorská 127/C, 831 04 Bratislava. A szerződéstől való elállásra szolgáló űrlap letölthető itt (ide kattintva megjelenik a szerződéstől való elállásra szolgáló űrlap).

10.5 Az adásvételi szerződéstől való elállásnak a szerződéstől való elállásra szolgáló űrlapon keresztül jelen általános szerződési feltételek fent említett pontja értelmében tartalmaznia kell a benne kért adatokat, különösen az áru pontos leírását (az áru megnevezését és kódját), a megrendelés dátumát, a megrendelés és számla számát, a vevő kereszt és vezetéknevét, a vevő címét, a vevő aláírását, számlaszámot, a bank nevét és dátumot. A vevő az adásvételi szerződéstől való elállással köteles az eladónak kézbesíteni a sértetlen, nem használt árut tartozékaival együtt beleértve az ajándékokat, dokumentációt, használati utasítást, jótállási jegyet, a fizetési bizonylatot stb.  eredeti csomagolásban becsomagolva, úgy ahogy átvette, mégpedig elküldve az alábbi címre: Katkyn, s.r.o., Areál Istrochem, Vajnorská 127/C, 831 04 Bratislava. Ha a vevő a szerződéstől való elállással visszaküldi az eladónak az árut tartozékaival, beleértve a dokumentációt, használati utasítást, jótállási jegyet, a fizetési bizonylatot stb. (továbbá csak „áru“) az eladó címére az előző mondat értelmében a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásain keresztül, akkor ezt teheti csakis a „Csomag címre“ nevezetű szolgáltatás által. A vevő által küldött árut „Csomag a postára“ szolgáltatással, vagy utánvétellel küldött küldeményt az eladó nem vesz át. Javasoljuk az árut bebiztosítani.

Az árut eredeti csomagolásban, vagy arra megfelelő szállítási csomagolásban (ha nem rendelkezik eredeti csomagolással) szükséges küldeni, amely megfelel törékeny áru igényeinek szállításhoz beleértve az összes tartozékot és szállítmányt szükséges megjelölni megfelelő szimbólumokkal, mert az eladó nem felel az esetleges mechanikai károsodásért az áru átvétele előtt.

10.6 Ha a vevő eláll a szerződéstől, akkor hatálytalanítva lesz kezdettől fogva minden kiegészítő szerződés, amely kapcsolódik a vevő által felmondott szerződéshez.

10.7 A vevő elállhat a szerződéstől, melynek tárgya az áru leszállítása, a szerződéstől való elállás határidejének múlása kezdete előtt. A szerződéstől való elállás határideje fennmarad, ha a vevő értesítést küld jogának gyakorlásáról a szerződéstől való elállás ügyében azt megelőzően, mielőtt a szerződéstől való elállás határideje lejár.

10.8. A szerződéstől való visszalépés után az eladó visszatérít a vevőnek minden fizetett összeget, melyet a vevő bizonyíthatóan kifizetett a szerződéskötéssel összefüggésben, különösen a vételárat beleértve az áru szállítási költségeit, vagy jelen általános szerződési feltételek 6.8 pontja értelmében jár el ajándékutalványok elküldésével a vevő címére. A kifizetett összegek visszatérítésére a vevőnek 14 napon belül kerül sor attól a naptól számítva, amikor az eladónak kézbesítetve volt a vevő értesítése az adásvételi szerződéstől való elállásról. A visszatérítésre ugyanolyan módon kerül sor, mint amilyent a vevő alkalmazott az eladó részére történő fizetés során, amennyiben a vevő nem tüntetett fel más visszatérítési módot a szerződéstől való elállásra szolgáló űrlapon, éspedig bármely további illeték számlázása nélkül.

10.9 Az eladó nem köteles a vevőnek visszatéríteni minden fizetséget a jelen általános szerződési feltételek 10.8 pontja értelmében azt megelőzően, amíg az áru a vevőtől neki nincs kézbesítve. A megvásárolt áruért kifizetett összeget az eladó visszatéríti a vevőnek csak a visszaküldött áru kézbesítése után a jelen általános szerződési feltételek 10.5 pontjában feltüntetett címre.

10.10 Abban az esetben, ha a vevő eláll a szerződéstől jelen általános szerződési feltételek 10.2 pontjának értelmében és kézbesíti az eladónak árut, amely károsult vagy nem teljes vagy az áru értéke csökkentett az áru olyan kezeléséből kifolyólag, amely túllépi a bánásmód keretét, amely az áru tulajdonságának és működőképességének megállapításához szükséges, az eladó jogosult a vevővel szemben kártérítésre az áru javításához és eredeti állapotába való állításához szükséges értékben, illetve jogosult a fogyasztótól követelni az áru értékcsökkenésének visszatérítését.

10.11 A vevő köteles legkésőbb 14 napon belül a szerződéstől való elállás után visszaküldeni vagy átadni az eladónak az árut annak tartozékaival együtt beleértbe az ajándékokat, dokumentációt, használati utasítást, jótállási jegyet, fizetési bizonylatot stb. eredeti csomagolásban nem összeszerelve és sértetlenül, olyan állapotban, ahogy az árut átvette.

A vevő tudomásul veszi azt a tényt, hogy ha az áruhoz ajándékok tartoznak, az ajándékozási szerződés az eladó és vevő között megkötött azzal a feltétellel, hogy ha a szerződéstől való elállási jog gyakorlására kerül sor, az ajándékozási szerződés érvényességét veszti és a vevő köteles a visszaküldött áruval visszaadni a vele kapcsolatban nyújtott ajándékokat is. Abban az esetben, ha ezek nem kerülnek visszajuttatásra, ez az érték a vevő jogalap nélküli gazdagodásaként lesz értendő.

10.12 A szerződéstől való elállás estén a vevő viseli az áru eladónak vagy az eladó által az áru átvételére felhatalmazott személynek való visszajuttatásával összefüggő költségeket. Az áru visszajuttatásával összefüggő közvetlen költségeket nem lehetséges megfelelően előre kiszámítani. A rendelkezésre álló információk alapján ezen költségek feltételezhető becslése az áru méretétől, súlyától, a távolságtól, ahonnan az áru visszaküldése történik és a vevő által kiválasztott szállító szolgáltatásainak árától függően 600 Ft-tól egészen 46.000 Ft összegig mozoghat.

10.13 A szerződéstől való elállás esetén a vevő viseli az olyan áru visszajuttatásával összefüggő közvetlen költségeket is, amelyet jellegére való tekintettel nem lehetséges postán visszaküldeni. Az áru visszajuttatásával összefüggő közvetlen költségeket nem lehetséges megfelelően előre kiszámítani. A rendelkezésre álló információk alapján ezen költségek feltételezhető becslése az áru méretétől, súlyától, a távolságtól, ahonnan az áru visszaküldése történik és a vevő által kiválasztott szállító szolgáltatásainak árától függően 600 Ft-tól egészen 46.000 Ft összegig mozoghat.

10.14 Abban az esetben, ha a vevő nem teljesíti a jelen általános szerződési feltételek 10.4 és 10.5 pontjában feltüntetett kötelességeit, a szerződéstől való elállás érvényességét és hatályosságát veszti és az eladó jelen általános szerződési feltételek 10.8 pontjának értelmében nem köteles visszatéríteni minden bizonyítottan kifizetett összeget a vevőnek és egyben jogosult az áru vevőnek való visszaküldésével összefüggő kiadások megtérítésére.

10.15 A vevő nem állhat el a szerződéstől, amelynek tárgya

 1. olyan áru eladása, amely a fogyasztó egyéni követelményei alapján készült, méretre készült áru vagy egy bizonyos fogyasztó számára készült áru,
 2. védőcsomagolásba zárt áru eladása, amelynek visszajuttatása nem alkalmas egészségvédelmi vagy higiéniai okokból, és amelynek védőcsomagolása az átvételt követően károsított, vagy olyan termék, amely a tulajdonságai miatt nem küldhető vissza,
 3. olyan áru eladása, amely jellegére való tekintettel a szállítás követően elválaszthatatlanul keveredhet más áruval, - pl. szettek és más különleges akciók és csomagolások (ebben az esetben a vevő eláll az egész szettre vagy csomagolásra vonatkozó szerződéstől),
 4. olyan áru eladása, melynek minősége gyorsan csökken illetve romlandó áru eladása,
 5. olyan áru eladása, amely személyes átvett, a vevő által ellenőrzött és áttekintett volt az e-shop üzemeltetőjének kézbesítési helyén.  

10.16 Személyes átvétel esetén a szerződéstől való elállás joga nem gyakorolható, ugyanis az ügyfél személyesen ellenőrizte az árut átvételkor.

10.17 A szerződéstől való elállás esetén az ügyfél visszaküldi az árut a következő címre Vajnorská 127/C, 83104 Bratislava. A szerződéstől való elállás személyesen a telephelyen nem érvényesíthető.

11. Online vitarendezési platform

    A vevők – fogyasztók jogosultak alkalmazni az online vitarendezési platformot (továbbá csak  „RSO“) viták megoldására  azon a nyelven, melyet kiválasztanak. A vevő – fogyasztó vitája alternatív megoldására használhatja az RSO platformot, amely elérhető a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ honlapon. A vevő – fogyasztó beadványa RSO platformon való benyújtásakor kitölti az elektronikus panasztételi űrlapot. A benyújtott információknak elegendőeknek kell lenni az alternatív online vitarendezési alany meghatározásához. A vevő – fogyasztó további dokumentumokat csatolhat panasza alátámasztásához.

12. Értékelések a termékeknél

   Az eladó fenntartja jogát követelni a termékek és szolgáltatások értékelésének visszavonását, vagy nem közzétételét, amely értékelések nem megfelelő kifejezéseket tartalmaznak, valótlanok, nincsenek összefüggésben az adott termékkel, külső oldalakra mutató linkek vagy bármilyen módon félrevezetők, nem teljes információkat nyújtanak, és ezzel károsítják a társaság hírnevét.

13. Ajándékutalványok (certifikátok)

13.1 Az eladó által kiállított ajándékutalványok (certifikátok) alkalmazhatók az eladó web áruházának internetes oldalán való áru megvásárlásához. Eltérő rendelkezés hiányában az ajándékutalvány csak áru vásárlására használható, nem vonatkozik szolgáltatásokra, postai költségekre és egyéb illetékekre.

13.2 Az ajándékutalvány értéke minden utalványon fel van tüntetve, mint összeg beleértve az ÁFÁ-t, miközben az ajándékutalvány kedvezményként működik a megrendelt áru teljes árából ÁFÁ-val együtt. Az ajándékutalvány csak teljes összegben használható fel, egy vásárlás keretén belül, nem lehetséges részletekben érvényesíteni. A hátralékot a megvásárolt áruért pénzbelileg szükséges megtéríteni, a többlet nem kerül visszatérítésre

13.3 Az ajándékutalvány nem váltható be készpénzre. Abban az esetben, ha a vevőnek jogosultsága jön létre a megvásárolt áru adásvételi szerződésétől való elállására, amely árut a vevő ajándékutalvány formájában fizette ki, a vevő jogosult a vételár visszatérítésére ajándékutalvány formájában (ajándékutalvány elküldésével a vevő által megadott címre).

14. Bazár

14.1 Az eladó áruházában kínál lehetőséget adásvételi szerződés kötésére bazár árura is. Bazárárun értendő kicsomagolt áru, sérült csomagolású áru vagy visszajuttatott használt áru.

14.2 A jótállási idő a fogyasztó számára való bazárárut illetően 24 hónap a termék átvételétől számítva.

14.3 A bazárárut reklamáció folyamán nem lehetséges új árura cserélni.

14.4 A bazárárura megfelelően vonatkoznak a reklamációs rend rendelkezései, ha ebben a részben nincs másként feltüntetve.

14.5 A bazáráru nem reklamálható „hiba“ illetve más okból, melyből kifolyólag az áru leszállított áron volt eladva.

15. Nyeremények és nyereményjátékok

A nyereményjáték általános szabályai:

15.1 A nyereményjátékra az interneten keresztül kerül sor. A nyereményjátékban részt vehet természetes személy állandó lakóhellyel és kézbesítési címmel a Szlovák Köztársaság területén (továbbá csak „résztvevő“ vagy „versenyző“). Abban az esetben, ha 18 évesnél fiatalabb személyről van szó, ez a személy megerősíti, hogy a nyereményjátékban törvényes gondviselője kifejezett beleegyezésével vesz részt. A nyereményjátékban nem vehetnek részt azon személyek, akik a nyereményjáték Szervezőjével munkaviszonyban állnak és/vagy akik közvetlenül részt vesznek a nyereményjáték szervezésével összefüggő tevékenységekben, hasonlóan nem vehetnek részt ezen személyek családtagjai, elsősorban egyenes ági rokonok, testvérek, házastársak (családot alkotó személyek és közeli személyek a Polgári törvénykönyv 40/1964 sz. törvény 116 és 117 §-ok rendelkezései értelmében).

15.2 A sorsolásba bekerül az összes vevő, aki árut rendel és a megrendelt árut kifizeti. A megrendelt áruhoz a vásárló egy e-mailben kap értesítést a nyereményjátékba való besorolásról. A nyereményjátékba nem lesznek besorolva azok a vevők, akik megteszik a megrendelést, de a megrendelt árut nem fizetik ki, nem veszik át, esetleg 14 napon belül visszaküldik. A Szervező kisorsolja a nyereményjáték nyerteseit a Szervező székhelyének címén. Ugyanakkor kisorsol 5 tartalék játékost arra az esetre, ha a Szervezőnek nem sikerül a nyertesekkel kapcsolatot teremteni, vagy a nyertes a nyereményt elutasítja.

15.3 A Szervező a nyertesekkel telefonon keresztül lép kapcsolatba és ezt követően e-mailen is, így tudatja velük a nyeremény átadásának pontos helyét és idejét. A nyeremény átvételének megerősítése csak a nyertes által, legkésőbb 5 naptári napon belül a Szervező nyereményről való értesítése napjától számolva, e-mailben elküldött megerősítés után lesz elfogadva. Ellenkező esetben a nyertes elveszti jogát a nyereményre és a Szervező kapcsolatba lép a tartalék játékosokkal olyan sorrendben, ahogy kisorsolásra kerültek, velük ugyanazon feltételek mellett jön létre a kapcsolatteremtés. Ha a nyertesekkel nem sikerül kapcsolatot teremteni, akkor az át nem vett nyeremények a nyereményjáték Szervezőjének birtokába esnek.

15.4 A Szervező nem felelős semmilyen kárért vagy a nyereményjáték résztvevőinek egyéb igényeiért a résztvevő hibásan, illetve pontatlanul nyújtott adataival összefüggően, valamint a nem igényelt vagy a szervező által meghatározott helyen és időben nem átvett nyereményt illetően. Ha a szervező úgy találja, hogy a nyereményjáték résztvevője hamis adatokat vagy információkat nyújtott, jogosult saját döntése alapján ilyen résztvevőt a nyereményjátékból kizárni, illetve nem átadni számára a nyereményt. A Szervező szintén fenntartja jogát kizárni a nyereményjátékból a résztvevőt, aki

- ezen nyereményjáték szabályaival ellentétben járt el, vagy szándékozott eljárni,
- megpróbálta a nyeremény elnyerését csalással vagy a jó erkölcsökkel ellentétes módon vagy,
- cselekedetével bármilyen módon, akárcsak esetlegesen is károsította a szervező jó nevét és hírnevét. 

15.5 A nyereményjátékból származó nyereményre nincs jogi jogosultság, a nyereményt nem lehetséges más személyre átruházni és a nyeremény értékét nem lehetséges készpénzben kifizetni. A nyereményjáték résztvevői tudomásul veszik, hogy a nyeremény bíróság általi behajtása a Polgári Törvénykönyv 40/2003 sz. törvényének 845 § értelmében kizárt. Bevétel díjak és nyeremények formájában adóköteles a 595/2003 sz. jövedelemadóról szóló törvény módosított előírásai hangzásának értelmében.  

15.6 A Szervező fenntartja jogát változtatni és kiegészíteni a nyereményjáték szabályait saját belátása szerint, különösen, de nem kizárólagosan, a sorsolás módját, helyét és idejét, a tartalék játékosok számát, a nyereményjáték megszakítását, felfüggesztését, elhalasztását, beszüntetését, stb. A játékszabályokat, valamint a változásokat is a szervező közzéteszi a www.mackojatek.hu weboldalon. A Szervező nem térít meg a résztvevőknek semmilyen kiadást, amely a nyereményjátékon való részvétellel vagy a nyeremény átvételével függ össze.

15.7 A nyereményjátékon való részvétel önkéntes és a résztvevő a nyereményjátékon való részvételével kifejezi a szabályokkal való egyetértését. A szabályok teljes körű leírása a nyereményjáték időtartama alatt írásos formában vannak letétben a következő címen: Katkyn, s.r.o., Račianska 88 B, 831 02 Bratislava.

16. Záró rendelkezések

16.1 Az eladó fenntartja magának a jogot a jelen általános szerződési feltételek módosítására. Az általános szerződési feltételek módosítása írásbeli bejelentésének kötelessége az eladó webáruházának internetes oldalán való elhelyezéssel kerül teljesítésre. 

16.2 Abban az esetben, ha az adásvételi szerződés írásos formában van megkötve, bármilyen változtatása írásos formában kell hogy történjen.

16.3 Jelen általános szerződési feltételek a vevővel szemben hatályossá válnak a vevő általi elektronikus megrendelés elküldésével.

16.4 A vevő a megrendelés elküldésével megerősíti, hogy ezen általános szerződési feltételeket olvasta és egész terjedelmében egyetért velük.

16.5 A szerződő felek megállapodtak abban, hogy a kommunikáció közöttük elsősorban e-mail üzenetek formájában, illetve levélpostán keresztül fog történni.

16.6  Jelen általános szerződési feltételek által nem szabályozott viszonyokra a Polgári Törvénykönyv, 22/2004 sz.  elektronikus kereskedelemről szóló Törvény és a módosított és kiegészített 128/2002 sz. a belső piac állami ellenőrzéséről a fogyasztóvédelem tárgyáról szóló törvény, és módosított és kiegészített némely törvények a 284/2002 sz. törvény módosított előírásai hangzásának értelmében, a 250/2007 sz. fogyasztóvédelmi törvény és a Szlovák Nemzeti Tanács módosított 372/1990 sz. szabálysértési törvényének későbbi előírásai és a 102/2015 sz. törvény értelmében illetékes rendelkezések vonatkoznak.

17. A weboldal anyagainak felhasználása

A Katkyn, s.r.o. társaság összes jogát fenntartja. A tartalom – egyes részeinek, vagy mint egésznek bármilyen felhasználása, főleg a szövegek (leírások), képek, fényképek vagy minták bármilyen mechanikus vagy elektronikus úton történő sokszorosítása vagy terjesztése a Katkyn, s.r.o. írásos engedélye nélkül tilos.  

A szerződési feltételek mellékletei

 1. sz. melléklet – A szerződéstől való elállásra szolgáló űrlap (levél forma)
 2. sz. melléklet – Felvilágosítás a vevő 14 napon belüli szerződéstől való elállásának joggyakorlásáról

Kellemes vásárlást kívánunk Önnek e-shopunkban!

Játéküzlet Pozsony és Mackojatek.hu internetes áruház

* Jelen Szerződési feltételek 2016. 6. 13-ától érvényesek és hatályosak, és megszüntetik a SzF előző hangzását. Az eladó fenntartja magának a jogot az ÁSzF előzetes figyelmeztetés nélkül történő módosítására.

18. Felelősség

A Katkyn, s.r.o. társaság felhívja a figyelmet, hogy áruházai weboldalain található információk részben harmadik oldaltól átvettek, tartalmazhatnak tárgyi vagy technikai pontatlanságokat, vagy tipográfiai hibákat és frissíthetők előzetes figyelmeztetés nélkül. A Katkyn, s.r.o. társaság bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül változtathatja honlapján leírt termékeit és szolgáltatásait és nem garantálja a tartalom tárgyi helyességét.

A Katkyn, s.r.o. társaság nem felel a közvetlen, közvetett, különleges vagy más utólagos károk miatt, melyek saját vagy más utalt weboldalról használt információk használatával keletkeztek, beleértve (de nem kizárólagosan) az elmaradt hasznot, költségeket, tevékenység megszakítását és további károkat. A Katkyn, s.r.o. társaság nem nyújt semmilyen garanciát vagy jótállást, kivéve a törvényből adódó jótállásokat és jótállásokat, amelyeket a törvény keretén felül áruházai weboldalán kínálatba levő  termékek beszállítói és a szolgáltatások nyújtói biztosítanak, abban az esetben, ha ez ilyen termékeknél és szolgáltatásoknál kifejezetten fel van tüntetve. Információk feltüntetve a társaság weboldalán.