Adatvédelem

Adatvédelem – általános információk

A Mackojatek.hu webáruház köszöni az irányába kinyilvánított bizalmat és vállalja, hogy a rendelés folyamata során birtokába került személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden szükséges intézkedést, amely garantálja az adatok biztonságát. A DaRya s.r.o. cég a megrendelő adatait kizárólag az igényelt szolgáltatás teljesítése céljával kezeli és harmadik fél számára nem továbbítja. Kivételt jelentenek a külső szállítók által igényelt, a szolgáltatás problémamentes teljesítését lehetővé tévő személyes adatok. A személyes adatok tárolása és megőrzése a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályai értelmében történik.

Tiszteletben tartjuk vásárlóink személyi jogait, ezért adataikat bizalmasan és szakszerűen kezeljük.

 • A rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat semmilyen körülmények között harmadik fél számára nem továbbítjuk (kivételt jelentenek a futárszolgálat által igényelt, a rendelés teljesítését lehetővé tévő személyes adatok). Az adatok tárolása hozzáférési jogosultsággal rendelkező biztonsági adatbázisban történik.
 • Az adatkezelők a megrendelő személyes adatait bizalmasan és megfelelő módon kezelik.

A szolgáltatásaink profi szinten való teljesítése néhány adat megadását igényli.

 • A www.mackojatek.hu weboldalon történő vásárlás nem kötött regisztrációhoz, a megrendelő az adataidat a rendelés során egyszeri alkalommal szolgáltatja.  
 • Csak a rendelés tejlesítéséhez szükséges adatokat igényeljük (a szükséges adatok listája az alábbiakban feltüntetett egyes tevékenységek mellett olvasható).
 • A rendelkezésünkre bocsátott telefonszámot kizárólag a rendelés feldolgozásával és teljesítésével valamint az esetleges reklamációs folyamattal kapcsolatban vesszük igénybe, marketing célokra nem használjuk.
 • Nem küldünk kéretlen e-maileket. A rendelkezésünkre bocsátott e-mail címet kizárólag a rendelés elfogadásáról, feldolgozásáról valamint feladásáról való tájékoztatás céljával használjuk.

Biztonságos online fizetés

 • Online bankkártyás fizetés esetén a megrendelő a kártyaadatait a fizetési kapu biztonságos fizetést garantáló oldalán adja meg.  
 • A megrendelő kártyaadataival nem kerülünk kapcsolatba, a tranzakció sikeres illetve sikertelen lebonyolításáról e-mail vagy SMS formájában vagyunk tájékoztatva.

A webáruház információs rendszerének regisztrációja

A www.mackojatek.hu webáruház üzemeltetőjének adatkezelő információs rendszere a Tt. 122/2013 sz. törvény értelmében a Szlovák Köztársaság Személyes Adatokat Védő Hivatalában van bejegyezve.

Adatvédelem – részletes információk

9. Személyi adatvédelem

9.1 A szerződő felek megállapodtak, hogy a vevő abban az esetben, ha természetes személy közli az eladóval a személynevét és vezetéknevét, állandó lakhelyének címét beleértve a postai irányítószámot, születési számát, telefonszámát, e-mail címét, bankszámla számát és jövedelmének összegét (abban az esetben, ha fogyasztói hitelt kérelmez). Amennyiben az eladó által a vevők egyéb személyes adatai is feldolgozásra kerülnek, olyan mértékben dolgozza fel azokat, ami szükséges az adásvételi szerződésből adódó kötelességek teljesítéséhez. A vevő önként bocsájtja az eladó rendelkezésére személyes adatait, abból a célból, hogy az teljesíthesse az adásvételi szerződésből eredő kötelességeit és továbbra is kommunikálni tudjon vele. Nélkülük az eladó nem tudja megfelelően teljesíteni a vevővel való szerződést és ezért nem lesz lehetséges a szerződés vevővel való megkötése sem. Ezen személyi adatok feldolgozásának célja adóügyi bizonylat kiállítása, szerződést megelőző kapcsolatok, a vevő azonosítása, a rendelés megerősítése éspedig telefonon vagy elektronikus posta útján, az áru kézbesítése, hűségprogramok vezetése az ügyfelek számára, marketing tevékenységek létrehozása, eseményekkel, újdonságokkal és kedvezményekkel kapcsolatos információk továbbítása.

9.2 Az eladó az érintett személyek személyes adatait feldolgozza hűségprogramok és marketing céljából az érintett személy beleegyezésével a 122/2013 sz. személyi adatok védelméről szóló törvény 11 § módosított jogszabályainak értelmében. Az érintett személy kifejezi egyetértését a személyi adatok feldolgozásával az áru megrendelésénél a www.mackojatek.hu web áruházon keresztül vagy más megfelelő módon vagy az ügyfélkártya kiadásának kérelmezésénél.

9.3 Az eladó ezennel a vevő tudomására hozza, hogy a 122/2013 sz. személyi adatok védelméről szóló törvény 10 § 3. bekezdés b) betűjének módosított előírásai rendelkezése értelmében az eladó, mint üzemeltető az adásvételi szerződés megkötésének folyamatában feldolgozza a vevő személyi adatait az ő, mint érintett személy beleegyezése nélkül, mivel a vevő személyes adatai az eladó által feldolgozásra kerülnek a szerződés megkötését megelőző kapcsolatokban a vevővel és a vevő személyi adatainak feldolgozása elengedhetetlen a szerződés teljesítéséhez, amelyben a vevő, mint az egyik szerződő fél szerepel.

A vevő a megfelelő mező bejelölésével a megrendelés elküldése előtt kifejezheti beleegyezését a személyi adatok védelméről szóló törvény (ZnOOÚ) 11 § 1. bekezdésének rendelkezése értelmében, hogy az eladó feldolgozza és tárolja személyes adatait, főleg azokat, melyek a fentiekben említettek és/vagy az eladó tevékenységéhez szükségesek, ami az új termékekről való információk elküldését, a kínált árukra vonatkozó kedvezményeket és akciókat érinti és feldolgozza azokat minden információs rendszerében összefüggően az új termékekről való információk elküldésével, a kínált árukra vonatkozó kedvezményekkel és akciókkal. A vevő ezen beleegyezését meghatározott időre adja az eladónak, a személyes adatfeldolgozás céljának teljesítéséig. A személyes adatok feldolgozását kifejező beleegyezést a vevő bármikor visszavonhatja írásos formában. A beleegyezés érvényességét veszti a beleegyezés visszavonásának vevő által az eladónak való kézbesítésétől számított 1 hónapon belül.

9.4 A vevőnek jogában áll személyes adatait frissíteni egyenesen on-line módban az internetes áruház weboldalán, az ügyfél részlegen, azonnal a bejelentkezést követően.

9.5 Az eladó kijelenti, hogy a ZnOOÚ 6 § 2. bekezdés c) betűjének rendelkezéseivel összhangban a személyes adatokat kizárólag a 9.1, 9.2 és 9.3 pontokban feltüntetett célok érdekében fogja megszerezni.

9.6 Az eladó kijelenti, hogy a ZnOOÚ 6 § 2. bekezdés e) betűjének rendelkezéseivel összhangban biztosítja, hogy a személyes adatokat kizárólag olyan módon dolgozzák és használják fel, amely megfelel annak a célnak, melynek érdekében azokat gyűjtötték.

9.7 Az eladó kijelenti, hogy a ZnOOÚ 6 § 2. bekezdés i) betűjének rendelkezéseivel összhangban a személyes adatokat a jó erkölcsökkel összhangban fogja feldolgozni, és olyan módon fog tevékenykedni, amely nincs ellentétben sem a ZnOOÚ-val, sem egyéb általánosan kötelező jogszabállyal és nem fogja azokat megkerülni.

9.8 A vevőnek jogában áll írásos kérvény alapján az eladótól igényelni

 1. igazolást, hogy személyes adatai feldolgozásra kerültek-e vagy nem,
 2. általánosan érthető tájékoztatást személyes adatai információs rendszer általi feldolgozásáról  
 3. az eladó és az eladó képviselőjének, ha ki volt nevezve, azonosító adatait,
 4. a közvetítő azonosító adatait; ez nem érvényes, ha az eladó a személyes adatok beszerzésénél nem jár el a ZnOOÚ 8 § értelmében,
 5. a személyes adatok feldolgozásának célját,
 6. személyes adatok jegyzékét vagy a személyes adatok terjedelmét a ZnOOÚ 10 § 4. bekezdésének első mondata értelmében,
 7. általánosan érthető formában pontos információkat a forrásról, melyből személyes adatait feldolgozáshoz merítette,
 8. általánosan érthető formában a személyes adatok jegyzékét, melyek a feldolgozás tárgyát képezik,
 9. a helytelen, hiányos vagy elavult, feldolgozás tárgyát képező személyes adatok helyesbítését vagy megsemmisítését,
 10. azon személyes adatok megsemmisítését, melyek feldolgozásának célja befejeződött; ha a feldolgozás tárgyát személyes adatokat tartalmazó hivatalos dokumentumok képezik, kérelmezheti azok visszatérítését,
 11. a feldolgozás tárgyát képező személyes adatainak megsemmisítését, ha a törvény megsértésére került sor,
 12. személyes adatok blokkolását a nyújtott hozzájárulás visszavonása esetén a határidő lejárta előtt, ha az eladó a vevő beleegyezése alapján dolgozza fel a személyes adatokat,
 13. kiegészítő információkat, melyek a személyes adatok feldolgozásának minden körülményeire és feltételeire való tekintettel szükségesek a vevő számára, hogy garantálják jogait és joggal védett érdekeit a következő terjedelemben, főleg:
 • kioktatást a kért személyes adatok nyújtásának önkéntességéről vagy kötelességéről; ha az eladó a vevő személyes adatait a vevő beleegyezése alapján szerezte a ZnOOÚ 11 § értelmében, értesíti a hozzájárulás érvényességéről, és ha a vevő kötelezettsége személyes adatok nyújtására az Európai Unió jogilag kötelező erejű aktusából, nemzetközi szerződésből amellyel a Szlovák Köztársaság kötött, vagy a törvényből ered, az eladó a vevő tudomására hozza a jogi alapot, amely ezen kötelezettséget szabja ki, és értesíti a következményekről a személyes adatok nyújtásának elutasítása esetén,
 • harmadik oldalt, ha feltételezhető, vagy egyértelmű, hogy a személyes adatok neki nyújtva lesznek,
 • átvevők körét, ha feltételezhető, vagy egyértelmű, hogy a személyes adatok rendelkezésükre lesznek bocsátva,
 • közzététel módját, ha a személyes adatok közzétételre kerülnek,
 • harmadik országokat, ha feltételezhető vagy egyértelmű, hogy ezen országokba a személyes adatok átvitele megtörténik,
 • ezen Szerződési feltételek 9.12 bekezdése értelmében kiadott határozat esetén a vevő jogosult megismerkedni a műveletek feldolgozásának és kiértékelésének folyamatával.

9.9 A vevő joga korlátozható ezen Szerződési feltételek 9.8 pontja 5 és 6 pontja értelmében, csak ha ilyen korlátozás külön törvényből adódik, vagy ha érvényesítése a vevő védelmét sértené, vagy ha más személyek jogait és szabadságát sértené.

9.10 A vevő ingyenes írásos kérelem alapján jogosult az eladónál ellenezni

 1. személyes adatainak feldolgozását, amelyekről feltételezi, hogy közvetlen marketing céljából vannak vagy lesznek feldolgozva hozzájárulása nélkül, és követelni megsemmisítésüket,
 2. a vevő titulusának, keresztnevének, vezetéknevének és címének kihasználását közvetlen marketing céljából postai kapcsolatban, vagy
 3. a vevő titulusának, keresztnevének, vezetéknevének és címének nyújtását közvetlen marketing céljából.

9.11 A vevő írásos vagy személyes kérelem alapján, ha az ügy nem tűr halasztást, jogosult az eladónál bármikor tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen esetekben a ZnOOÚ 10 § 3. bekezdése a), e), f) vagy g) betűi értelmében indokolt okok kifejezésével vagy bizonyítékok előterjesztésével jogaiba és jog által védett érdekeibe való jogosulatlan beavatkozásra nézve, amelyek lehetnek konkrét esetben személyes adatai ezen feldolgozásával sértettek; ha ezt nem akadályozzák törvényes érvek és megállapításra kerül, hogy a vevő ellenvetése indokolt, az eladó köteles személyes adatait, melyek feldolgozásával szemben a vevőnek ellenvetése volt, haladéktalanul blokkolni és azonnal, amint a körülmények engedik megsemmisíteni.

9.12 A vevő írásos vagy személyes kérelem alapján, ha az ügy nem tűr halasztást, jogosult az eladónál bármikor tiltakozni és nem alávetni magát az eladó határozatának, amely rá jogi hatással vagy jelentős kihatással bírna, ha ilyen döntést kiad kizárólag a személyes adatok automatikus feldolgozásának műveletei alapján. A vevő jogosult követelni az eladótól a kiadott határozat felülbírálását az automatikus adatfeldolgozástól eltérő módon, amikor is az eladó köteles a vevő követelésének eleget tenni, és ezt olyan módon, hogy a határozat felülbírálásánál döntő szerepet játszik feljogosított személy; a felülbírálás módjáról és a vizsgálat eredményéről az eladó tájékoztatja a vevőt ezen Szerződési feltételek 9.19 bekezdésének értelmébeni határidőn belül. A vevő nem rendelkezik e joggal egyedül abban az esetben, ha ezt külön törvény foglalja szabályzatba, amely szabályozza az intézkedéseket a vevő indokolt érdekei bebiztosítására, vagy ha a szerződés megkötését megelőző kapcsolatok keretében vagy a szerződéses kapcsolat fennállása alatt az eladó határozatot adott ki, mellyel eleget tett a vevő követelményének, vagy ha az eladó a szerződés alapján más megfelelő intézkedéseket fogadott el a vevő indokolt érdekeinek bebiztosítására.

9.13 Ha a vevő gyakorolja jogát

 1. írásban és kérvénye tartalmából adódik, hogy gyakorolja jogát, a kérvény benyújtottnak tekintendő ezen törvény értelmében; elektronikus postán vagy faxon keresztül benyújtott kérvényt a vevő írásban kézbesíti legkésőbb három napon belül az elküldéstől számítva,
 2. személyesen szóban jegyzőkönyvbe véve, amelyből egyértelműnek kell lennie, hogy ki gyakorolta jogát, mit igényel és mikor és ki készítette a jegyzőkönyvet, az ő aláírása és a vevő aláírása; a jegyzőkönyv másolatát az eladó köteles átadni a vevőnek,
 3. közvetítő által a Szerződési feltételek ezen bekezdésének 1-es vagy 2-es pontja értelmében, a közvetítő köteles ezt a kérvényt vagy jegyzőkönyvet haladéktalanul átadni az eladónak.

9.14 A vevő abban az esetben, ha gyanakodik, hogy személyes adatait jogosulatlanul dolgozzák fel, javaslatot nyújthat be a Szlovák Köztársaság Személyi Adatvédelmi Hivatalánál személyi adatvédelmi eljárás megindítására.

9.15 Ha a Vevő nem teljes körűen cselekvőképes jogügyletekre, jogait törvényes képviselő érvényesítheti.

9.16 Ha a vevő elhalálozott, ezen törvény szerinti jogait érvényesítheti közelálló személy

9.17 A vevő kérelmét ezen Szerződési feltételek 9.8 bekezdésének 1-3-as, 5-től egészen 8-as pontjai értelmében és a 9.10-től egészen 9.12 bekezdés értelmében az eladó térítésmentesen intézi.

9.18 A vevő kérelmét ezen Szerződési feltételek 9.8 bekezdésének 4. pontja értelmében az eladó térítésmentesen intézi, kivéve olyan összegű fizetséget, amely nem lépheti át a célszerűen ráfordított anyagi költségeket, melyek felmerültek másolatok készítésénél, adathordozók beszerzésénél és a vevőnek való tájékoztatás elküldésével, ha külön törvény másként nem rendelkezik.

9.19 Az eladó köteles a vevő kérelmét írásban elintézni ezen Szerződési feltételek 9.17 és 9.18 bekezdései értelmében legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül.

9.20 A vevő jogainak korlátozását ezen Szerződési feltételek 9.9 bekezdése értelmében az eladó haladéktalanul írásban a vevő és a Szlovák Köztársaság Személyi Adatvédelmi Hivatalának tudomására hozza.

9.21 Az eladó kijelenti, hogy a vevő személyes adatait a ZnOOÚ 15 § 1 bekezdésének b) betűjével összhangban ezen feltételek  9.3 pontjában feltüntetett célból dolgozza fel az alábbi közvetítők által:

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
Székhely: Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec
IČO: 36624942 bejegyzésre került OR OS Banská Bystrica, szakasz Sro, betétszám 9084/S
Magyar Posta Zrt.
Székhelye: Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Postacíme: Budapest 1540
Cégjegyzékszám: 01-10-04246

Ezennel, mint vevő egyidejűleg kifejezett beleegyezésemet adom a DaRya, s.r.o, a.s. társaságnak, székhely Vajnorská 98J, 83104  Bratislava, statisztikai számjel (IČO): 47849592 személyi adataim nyújtásához a következő terjedelemben, e-mail és adatok a vásárolt áruról egy megrendelés keretén belül a Online Comparison Shopping Kft. Árukereső, 1074, Rákóczi út 70-72, Köztársaság számára, a www.arukereso.hu internetes oldal üzemeltetőjének az eladó szolgáltatásainak javítása céljából az ügyfelek értékelése alapján.

Mint vevő tudatában vagyok annak a ténynek, hogy a fent említett beleegyezéseket jogosult vagyok bármikor írásos formában visszavonni.

Mint vevő kijelentem, hogy a 15 § 1 bekezdéssel összhangban tájékoztatva voltam a személyes adatok üzemeltető általi feldolgozásának feltételeiről, melyek a www.mackojatek.hu internetes oldalon vannak nyilvánosságra hozva.

Beleegyezés a személyes adatok feldolgozásához (cookies – sütiken keresztül is) – ügyfelek

Ezennel, mint vevő beleegyezésemet nyújtom a 122/2013 sz. személyes adatvédelmi törvény módosított jogszabályai 11 § értelmében személyes adataim feldolgozásához az Általános szerződési feltételek 9.1 pontjában feltüntetett terjedelemben a DaRya, s.r.o. társaság által, székhely DaRya  s.r.o. Vajnorská 98J, 831 04 Bratislava, statisztikai számjel (IČO): 47849592.

Mint vevő tudatában vagyok annak a ténynek, hogy a fent említett beleegyezéseket jogosult vagyok bármikor írásos formában visszavonni.

Mint vevő kijelentem, hogy a 15 § 1 bekezdéssel összhangban tájékoztatva voltam a személyes adatok üzemeltető általi feldolgozásának feltételeiről, melyek a www.mackojatek.hu internetes oldalon vannak nyilvánosságra hozva.

Beleegyezés a személyes adatok feldolgozásához – hűségprogramok

Ha a vevő kérelmezi a regisztrációt, illetve hozzájárul a hűségprogramba való besoroláshoz, ezzel egyidejűleg beleegyezését nyújtja a 122/2013 sz. személyes adatvédelmi törvény módosított jogszabályai 11 § értelmében a kérelemben, illetve a hűségprogramba való jelentkezési űrlapon feltüntetett személyes adatai feldolgozásához a DaRya, s.r.o. társaság által, székhely DaRya  s.r.o. Vajnorská 98J, 831 04 Bratislava, statisztikai számjel (IČO): 47849592 a hűségprogram vezetése céljából. Ugyanakkor beleegyezik, hogy személyes adatai harmadik fél számára legyenek nyújtva.

Kijelentem, hogy a 15 § 1 bekezdéssel összhangban tájékoztatva voltam a személyes adatok üzemeltető általi feldolgozásának feltételeiről, melyek a www.mackojatek.hu internetes oldalon vannak nyilvánosságra hozva

Beleegyezés a személyes adatok feldolgozásához – marketing

Ezennel beleegyezésemet nyújtom a 122/2013 sz. személyes adatvédelmi törvény módosított jogszabályai 11 § értelmében személyes adataim feldolgozásához e-mail cím terjedelemben a DaRya, s.r.o. társaság által, székhely DaRya  s.r.o. Vajnorská 98J, 831 04 Bratislava, statisztikai számjel (IČO): 47849592 marketing céljából. Ugyanakkor beleegyezek, hogy személyes adataim harmadik fél számára legyenek nyújtva.

Kijelentem, hogy a 15 § 1 bekezdéssel összhangban tájékoztatva voltam a személyes adatok üzemeltető általi feldolgozásának feltételeiről.