Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelem – általános információk

A Mackojatek.hu webáruház köszöni az irányába kinyilvánított bizalmat és vállalja, hogy a rendelés folyamata során birtokába került, illetve marketing célokra megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden szükséges intézkedést, amely garantálja az adatok biztonságát.

Weboldalunk a jelen adatkezelési tájekoztató útján tájékoztatja Önt az adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkról, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról valamint az Ön adatkezelésekkel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről. Az adatvédelemre vonatkozó általános információkat az Általános Szerződési Feltételek 9. cikkében is elolvashatja.

Awww.mackojatek.hu weboldalon megadott személyes adatainak kezeléséért a Katkyn, s.r.o kereskedelmi társaság, székhelye: Vajnorská 10595/98J, Bratislava 831 04, Statisztikai számjel: 54 684 790, bejegyezve a Pozsonyi I. Járásbíróság Kereskedelmi cégjegyzékében, Sro részleg, 163551/B betétlap (a továbbiakban mint "Társaság" vagy "Adatkezelő" vagy egyszerűen csak "Mi") felelős.

Az adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos bármilyen kérdés, javaslat, kérelem vagy panasz esetén az alábbi elérhetőséigeink segítségével léphet velünk kapcsolatba:

elérhetőségeink:

e-mail: info@mackojatek.hu
Tel: 02 21025886
Mobil: +421 944 627 725

A Katkyn, s.r.o. társaság a vásárló adatait kizárólag az igényelt szolgáltatás teljesítése céljával kezeli és harmadik fél számára nem továbbítja. Kivételt jelentenek a külső szállítók által igényelt, a szolgáltatás problémamentes teljesítését lehetővé tévő személyes adatok, a külső könyvelő cégek által igényelt, az általánosan kötelező érvényű jogszabályok értelmében az Adatkezelő kötelezettségei teljesítését lehetővé tévő személyes adatok valamint a külső szervezetek által igényelt olyan személyes adatok, amelyek lehetővé teszik a rendelt termékekért megtérített pénzösszegek kezelését. Az érintett személyes adataival továbbá a weboldal zökkenőmentes működését biztosító külső programozók, a hírlevélküldő szolgáltatást biztosító együttműködő reklámügynökség, a szervereinket üzemeltető társaság és az Adatkezelő kötelezettségeinek teljesítésénél, jogainak gyakorlásánál illetve az érintett jogainak gyakorlásánál közreműködő különböző állami hatóságok kerülnek kapcsolatba. Az Adatkezelő az érintett adatait biztonságos és pontos adatrendszerek segítségével kezeli. A személyes adatok kezelése a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályai értelmében történik.

Tiszteletben tartjuk vásárlóink személyi jogait, ezért adataikat bizalmasan és szakszerűen kezeljük.

 • A rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat semmilyen körülmények között harmadik fél számára nem továbbítjuk. Az adatok tárolása hozzáférési jogosultsággal rendelkező biztonsági adatbázisban történik.
 • Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan és megfelelő módon kezeli. A megismert adatok vonatkozásában az Adatkezelőt titoktartási kötelezettség terheli.
 • A www.mackojatek.hu weboldalon történő vásárlás nem kötött regisztrációhoz, a vásárló az adatait a rendelés során egyszeri alkalommal szolgáltatja.
 • Csak a rendelés tejlesítéséhez szükséges adatokat igényeljük (a szükséges adatok listája az alábbiakban feltüntetett egyes tevékenységek mellett olvasható).
 • A rendelkezésünkre bocsátott telefonszámot kizárólag a rendelés feldolgozásával és teljesítésével valamint az esetleges panaszkezelési folyamattal kapcsolatban vesszük igénybe, marketing célokra nem használjuk. A rendelkezésünkre bocsátott e-mail címet kizárólag a rendelés elfogadásáról, feldolgozásáról valamint feladásáról való tájékoztatás céljával használjuk.
 • Beleegyezése nélkül nem küldünk kéretlen e-maileket, melyek Társaságunk népszerűsítéséről, aktuális termékajánlatainkról, vagy hasonló reklámanyagokról szólnak (hírlevél).

Biztonságos online fizetés

 • Online bankkártyás fizetés esetén a megrendelő a kártyaadatait a fizetési kapu biztonságos fizetést garantáló oldalán adja meg.
 • A vásárló kártyaadataival nem kerülünk kapcsolatba, a tranzakció sikeres illetve sikertelen lebonyolításáról e-mail vagy SMS formájában vagyunk tájékoztatva.

Adatvédelem – részletes információk

9.1 Szerződés teljesítésén alapuló feldolgozás

Amennyiben az érintett természetes személy, az Adatkezelő az alábbi személyes adatait kezeli:

 • utónév és vezetéknév, állandó lakcím beleértve a postai irányítószámot, állandó lakcímtől eltérő kiszallítási cím, telefonszám, e-mail cím és a rendelt termék adatai.

Amennyiben az érintett jogi személy, az Adatkezelő a kapcsolattartó személy következő adatait kezeli: utónév, vezetéknév, telefonszám és e-mail cím.

Ezen személyes adatok feldolgozásának célja adóügyi bizonylat kiállítása, szerződést megelőző kapcsolatok, a vásárló azonosítása, a rendelés megerősítése telefonon vagy elektronikus levél útján és az áru kézbesítése.

Az adatkezelés jogalapja a Vásárló önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása az adásvételi szerződésből kifolyó kötelezettségek teljesítése és a rendeléssel kapcsolatos kommunikáció céljára történő használatához. Az említett személyes adatok nélkül nem lehetséges az adásvételi szerződés megkötése és teljesítése.

A Társaság ezzel a Vásárló tudomására hozza, hogy a Tt. 18/2018 sz. a személyes adatok védelméről szóló módosított törvény 13. § (3) bekezdés b) pontja értelmében (a továbbiakban mint „Adatvédelmi törvény“) a Társaság az adásvételi szerződés megkötésének folyamatában feldolgozza a Vásárló személyes adatait az ő, mint érintett személy beleegyezése nélkül, mivel a Vásárló személyes adatai a Társaság által feldolgozásra kerülnek a szerződés megkötését megelőző kapcsolatokban a Vásárlóval és a Vásárló személyes adatainak feldolgozása elengedhetetlen a szerződés teljesítéséhez, amelyben a Vásárló, mint az egyik szerződő fél szerepel.

Az Adatkezelő a személyes adatokat az adásvételi szerződés előkészítéséhez, megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ezen idő után az adatok megőrzése az Adatkezelő jogos érdekeinek védelmének valamint a belső könyvelés és nyilvántartás céljával történik az elévülés teljes időtartama alatt (3 év) és egy évvel utánna, amennyiben az elévülési időtartam végén jogosultság érvényesítésére került sor. Bírósági, igazgatási vagy egyéb eljárás megindítása esetén személyes adatai az eljárás időtartama alatt valamint az eljárás után fennmaradt elévülés időtartama alatt kerülnek megőrzésre. Az Adatkezelő jogos érdekei alatt jogi követeléseinek védélmét és az általa nyújtott megfelelő szolgáltatások ellenőrzését értjük. Jogi kötelezettségeknek való megfelelés céljával a személyes adatokat 10 éven át tároljuk.

9.2 Hozzájáruláson alapuló feldolgozás

Az Adatkezelő a személyes adatokat az érintett személy az Adatvédelmi torvény 13. § (1) bekezdés a) pontja értlemében tett előzetes hozzájárulásával hűségprogramok vezetése, marketing tevékenységek létrehozása, eseményekkel, újdonságokkal és kedvezményekkel kapcsolatos információk továbbítása céljából kezeli. Az érintett személy a hozzájárulását a www.mackojatek.hu weboldalon történő rendelése során a megfelelő mező bejelölésével vagy a Társaság felé címzett egyéb aktív módon fejezheti ki.

Az érintett személy a rendelés elküldése előtt a megfelelő mező bejelölésével az Adatvédelmi törvény 13. § (1) bekezdése értelmében hozzájárul az alábbi személyes adatait kezeléséhez:

 • utónév, vezetéknév és email-cím.

Ezen személyes adatok gyűjtése az újdonságokkal és kedvezményekkel kapcsolatos információk továbbítása valamint a személyes adatok adatrendszereinkben való feldolgozása céljából történik.

A Társaság hűségprogramok vezetésével és marketing tevékenységek létrehozásával kapcsolatos személyes adatok megőrzési ideje az érintett személy hozzájárulásától számított 3 év illetve ennél rövidebb időtartam a 9.3 pontban meghatározott jogok gyakorlása vagy a hozzájárulás visszavonása esetén.

A lejjebb felsorolt jogok gyakorlása vagy a hozzájárulás visszavonása esetén az érintett személyes adatai haladéktalanul és visszavonhatatlanul megfelelő módon illetve aprítással vagy elégetéssel megsemmisítésre kerülnek.

9.2.1 A rendelés során az érintett hozzájárulhat ahhoz, hogy a vásárlói vélemények kifejezése során rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait (email-címét és az Ön által vásárolt termék adatait) a szolgáltatásaink javítása érdekében a Heureka Shopping s.r.o, Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká Republika, a heureka.sk-cz weboldal üzemeltetőjének továbbítjuk. A személyes adatok megőrzése a véleménykifejtés pillanatától számított szükséges időtartamig illetve 1 évig tart, amennyiben az érintett személy nem fejezi ki véleményét. Hozzájárulása hiányában személyes adatait az említett társaságnak nem továbbítjuk.

9.2.2 A www.mackojatek.hu weboldalon közzétett ÁSZF 15. pontja értelmében megrendezett nyereményjáték esetén a játékban való részvétel céljából az Adatkezelő kérheti az érintett személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulását.

A feljebb említett hozzájarulás esetén a nyertes kisorsolása, felkeresése és nyereményének átadása céljából az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli: utónév, vezetéknév, állandó lakcím (illetve egyéb tartózkodási hely címe), e-mail cím, telefonszám, kép valamint kép-hang hordozók.

A feljebb említett személyes adatok kizárólág a nyereményjáték időtartama alatt vannak tárolva és a játék befejeztét követően véglegesen törlésre kerülnek.

Az érintett a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor indok nélkül a www.mackojatek.hu weboldal segítségével, esetleg írásos, elektronikus úton vagy személyesen közvetlenül az Adatkezelő székhelyén visszavonhatja.

9.3 Sütik használata

A sütik kis méretű szöveges fájlok, amelyek a weboldalunk meglátogatásakor a felhasználók berendezésén (számítógépén, táblagépén, smartphonján...) kerülnek tárolásra. Az általunk használt sütik megkönnyítik a felhasználó számára a weboldalunk használatát annak meglátogatásának kezdetétől a befejezéséig. Weboldalunk lezárását követően bizonyos típusú sütik törlésre kerülnek, mások tárolása 7 napon át tart és honlapunk ismételt látogatása esetén aktiválódnak.

Az általunk használt sütik feladata:

 • a felhasználó azonosítása, hogy a következő belépéskor már az általa beállított adatok szerint jelenjen mag a weboldal.
 • a weboldal működőképtelen részeinek azonosítása, kijavítása és/vagy eltávolítása
 • weboldalunk látogatottságának, az egyes termékek megtekintésének valamint hirdetéseink hatékonyságának elemzése; ezen elemzéshez weboldalunk a Google Analytics alkalmazást, a Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, webelemző szolgáltatását használja.

A feljebb említett sütik nélkülözhetetlenek weboldalunk megfelelő működéséhez, esetleg hirdetéseink hatékonyságának elemzéséhez. Ezen sütik használatával személyes adatokat nem kezelünk. Ezen sütiket bármikor letilthatja a böngésző segítségével. Ez azonban azt eredményezheti, hogy a meglátogatott weboldal egyes funkciói nem, vagy csak korlátozottan fognak működni.

Berendezésében olyan sütiket is tárolunk, amelyek az előző vásárlásokkal illetve a megtekintett termékekkel kapcsolatos adatokat gyűjtenek. Ennek alapján személyre szabott termékeket kínálhatunk a Vásárló számára. A bevásárlásokkal és termék megtekintésekkel kapcsolatos személyes adatok anonimizáltak. Ezen adatok tárolása 7 napon át történik.

Weboldalunk továbbá olyan sütiket is használ, amelyek lehetővé teszik a Facebook esetleg a Google segítségével való bejelentkezést illetve ezen közösségi hálózatok által nyújtott egyéb funkciók használatát. A weboldalunk által begyűjtött személyes adatokat az említett közösségi hálózatok számára nem továbbítjuk, a segítségükkel való bejelentkezés önkéntes és a személyes adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységek ezen szolgáltatók adatvédelmi szabályzatával összhangban történnek.

Harmadik féltől származó tartalmak az adott szolgáltató által meghatározott sütiket használják, így a weboldalunk nem vállal felelősséget ezen szolgáltatók személyes adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységéért.

A sütiket bármikor letilthatja vagy ismételten engedélyezheti a weboldalunkon található „Sütik beállítása“ szekcióban.

A böngésző beállításainak módosításával vagy a sütik letiltásával a sütikhez való hozzájárulása érvényét veszti.

Amennyiben nem engedélyezi a sütik használatát, abban az esetben mi nem használjuk őket. A sütik letiltása befolyásolhatja weboldalunk megfelelő működését illetve csökkentheti a személyre szabott termékek megjelenítését.

A böngészőjében bármikor beállíthatja a sütik elutasítását, tárolásuk engedélyezését vagy az aktuálisan látogatott weboldalak sütijeinek elfogadását. Ugyanúgy lehetősége van a berendezésében tárolt sütik törlésére. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a sütik törlésével vagy elutasításával előfordulhat, hogy weboldalunk nem fog teljeskörűen működni.

9.4 Érintettek jogai

Amennyiben rendelkezésunkre bocsátotta személyes adatait, az alábbi jogokkal rendelkezik:

 • Hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is.

Az első másolat kiállítása ingyenes. A következő másolatokért az Adatkezelő adminisztrációs díjat számol fel. Ha a tájekoztatást az érintett elektronikus formában kérte, a visszajelzést e-mailben kapja mindaddig, amíg a tájékoztatás kézbesítését nem kéri eltérő módon.

 • Helyesbítés joga

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Ezen jogát az érintett a www.mackojatek.hu weboldalra való bejelentkezés után a felhasználói zónában gyakorolhatja.

 • Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 1. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen a 6. cikk értelmében;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor 16 éven aluli személynek.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. a népegészség-ügy területét érintő;
 4. archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az Adatkezeltő az érintett személyes adatainak törlését indokolt esetben kérelem alapján és haladéktalanul biztosítja.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 • Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 • Hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintett bármely időpontban jogosult a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásának visszavonására.

A hozzájárulás visszavonását az érintett a Társaság részére a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségek bármelyikén illetve a Társaság által kijelölt adatvédelmi tisztviselőnek jelentheti (az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeit az érintett a Társaság weboldalán, az „Adatvédelem“ szekcióban találja).

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatalánál adatvédelmi hatósági eljárást kezdeményezhet.

9.5 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor írásos formában tiltakozzon személyes adatainak törvény által elrendelt kezelése ellen (azaz az érintett hozzájárulása nélkül), amennyiben az adatkezelést az érintett a jogaira vonatkozóan sértőnek vagy korlátozónak találja.

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen:

 1. ha a személyes adatok kezelése közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,
 2. ha a személyes adatok felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés céljára történik
 3. ha a személyes adatok kezelése történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze és kifogással éljen az automatizált adatkezelésen alapuló döntéssel szemben. Az automatizált adatkezelés alóli mentesülés joga nem alkalmazandó, amennyiben az automatizált adatkezelés az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, amennyiben azt olyan uniós vagy nemzeti jogszabály teszi lehetővé, amelynek hatálya kiterjed az Adatkezelőre és amely az érintett jogainak és szabadságának, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít vagy, ha az az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

9.6 Amennyiben az érintett él a 9.4 vagy 9.5 pontban felsorolt jogaival, kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa hozott intézkedésekről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható (ismételten is). A határidő meghosszábításáról hozó döntését az Adatkezelő köteles indokkal alátámasztani.

Megalapozott esetekben a tájékoztatás ingyenes. Amennyiben a tájékoztatás kérése megalapozatlan vagy túlzó, az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

9.7 Az Adatkezelő kijelenti, hogy az Adatvédelmi törvény 7. §-a értelmében személyes adatait kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozat 9.1 és 9.2 pontban meghatározott célból gyűjti be és a célnak megfelelő módon kezeli.

9.8 Az Adatkezelő kijelenti, hogy az Adatvédelmi törvény 6. §-a értelmében birtokába került személyes adatokat bizalmasan, méltányosan és a jogszabályok értelmében kezeli úgy, hogy ezzel ne sértse az érintett személy alapvető jogait.

9.9 Személyes adatok harmadik felek felé történő továbbítása

Társaságunk részére bocsátott személyes adatait az alábbi társaságok is kezelhetik:

Allit, s.r.o.

Székhelye: Námestie sv. Františka 18B, Bratislava 841 04

Stat.számjel: 36 723 134, bejegyezve a Pozsonyi I Járásbíróság Kereskedelmi cégjegyzékében, Sro részleg, 44009/B betétlap

TNT Express Worldwide spol. s r.o.

Székhelye: Pri starom letisku 14, Bratislava 36 830 06

Stat.számjel: 31 351 603 bejegyezve a Pozsonyi I Járásbíróság Kereskedelmi cégjegyzékében, Sro részleg, 5165/B betétlap

Slovenská pošta, a.s.

Székhelye: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

Stat.számjel: 36631124 bejegyezve a Besztercebányai Járásbíróság Kereskedelmi cégjegyzékében, Sa részleg, 803/S betétlap

Orchid Sphere s.r.o.

Székhelye: Šancová 3570/49, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04

Stat.számjel: 50 051 521 bejegyezve a Pozsonyi I Járásbíróság Kereskedelmi cégjegyzékében, Sro részleg, 107494/B betétlap

Heureka Shopping s.r.o

Székhelye: Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká Republika,

Stat.számjel: 023 87 727, bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon, C 218977 hivatkozási szám alatt

engerau labs s.r.o.

Székhelye: Staré Grunty 18 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Stat.számjel: 51 247 941 bejegyezve a Pozsonyi I Járásbíróság Kereskedelmi cégjegyzékében, Sro részleg, 124651/B betétlap