Beszédfejlődés – az első többszavas mondatok

11. okt'18

A világrajöveteltől az első szavak kiejtéséig a gyerekek hatalmas változásokon esnek át. Szinte hihetetlen, hogy kétéves korukban már értelmesen elbeszélgetnek és sokkal érthetőbben fejezik ki szükségleteiket. A második és harmadik életév közötti időszak ismét egy fejlődési mérföldkőnek számít. Mire számíthat ebben az életszakaszban?

Csak néhány hónap kellett ahhoz, hogy csöppsége az első szavaktól a kételemű mondatokon át eljusson az első rövid mondatokig. Nehéz megmondani, kinek szerez ez a tudás nagyobb örömet – a szülőnek, aki végre érti gyermeke szavát vagy a gyermeknek, akit végre megértenek. A 24-30 hónapos kor közötti időszakra a hármas szám a jellemző, nem csak azért, mert közeledik a gyermek harmadik születésnapja, de azért is, mert a kételemű mondatokat három- és többszavas mondatok váltják fel.

Mi ez, miért, ki ez, hol?

A 2-3 év között időszakot a háromszavas mondatok mellett az ismételten feltett kérdések jellemzik. A szülő szempontjából a gyakori kérdezgetés értelmetlennek tűnhet, de a gyermek számára ez egy új tanulási forma. A leggyakrabban feltett kérdés a Mi ez?, ami nem csak a tárgyak megnevezésére irányul, de annak működésére és használatára is. Ezt a kérdést a Ki ez? kérdés követi.

A gyerekek fokozatosan kezdik érteni a tér és idő fogalmi kapcsolatát, ami a nyelvfejlődésben is tükröződik. Megjelennek az amikor, most, majd, itt, ott, stb. kifejezések.

„Ez azt jelzi, hogy a gyermek kezdi érteni az egyszerű idő és térbeli viszonyokat. Ez elsősorban a két éves kor utáni emlékezet és képzelet fejlődésének tulajdonítható ami nem csak a beszédfejlődésben, de a gyermek lelki fejlődésében is megnyilványul,“ allítják a Könyv a gyermekbeszédről című olvasmány szerzői.

Első mondatok rajzok

Szókincs bővítése

Ebben az időszakban rohamosan bővül a gyerekek szókincse is. Míg kétéves korig a gyerekek szókincse kb. 300 szóból áll, addig a 2,5 éves gyerkőcök már 450-500 szót ismernek. E szókincs részét képezik a gyermek által kialakított saját egyedi szavak is, amelyek a számára ismeretlen tárgyakat jelölik illetve akkor használja őket a gyermek, amikor nem jut eszébe az adott tárgy megnevezése. Ez az az időszak, amikor érvényesül a gyerekek fantáziája is és amikor már elvárjuk a nyelvi megnyilvánulásban is a helyes viselkedés alapszabályainak betartását. Ez azt jelenti, hogy a gyermek már ismeri a köszönöm, kérem, tessék illemszavak jelentését és használatának reguláit.

A beszédben megjelennek az összetett mondatok. A mondatok szerkezete is bonyolultabbá válik. Gyakran hangzik el az akarom, nem akarom kijelentés. A gyerekek rutinosabban használják a mellékneveket, toldalékokat, ragokat. Helyesen alkalmazzák a személyes és a mutató névmásokat. Erre az időszakra jellemző az ún. egocentrikus beszéd, amikor a gyerekek a játékot gyakran beszéddel kísérik.

Kiejtés és megértés

A fejlődés nem csak a szókicset érinti, de a kiejtésre és a nyelvtanra is vonatkozik. Fokozatosan elmarad a telegrafikus beszéd és a hangzók elcserélése, javul az ö, ő és ü, ű hangzók valamint az r kiejtése.

Végre bekövetkezett az az idő, amikor a szülők és a gyerekek megértik egymás szavát. A gyerekek egy szót használnak minden dologra és ha ebben a korban a kezébe adja a fésűt vagy a kanalat, nem cseréli őket fel es pontosan tudja, mit mire kell használni. Érti a gesztusok jelentését, de már nem használja őket olyan gyakran, mivel a gondolatai nagy részét már képes szavakba önteni.

Dackorszak

A 2-3 év közötti időszak próbára teszi a szülők türelmét is. Ilyenkor jelentkezik ugyanis az első dackorszak, amikor a tündéri kisgyermek hirtelen kis ordögfiókára változik. A durcáskodást gyakran az akarom, nem akarom, én szavak kísérik. A gyerkőc szeretne mindent önállóan kipróbálni, de korlátozva van, akár képességei, akár szülői közbelépés miatt, ami számára igen frusztráló.

Megjelennek az első szülő-gyermek konfliktusok. A hisztizés, toporzékolás és földön fetrengés ezen időszak természetes megnyilvánulásainak számítanak és hozzátartoznak a gyermek magasabb fejlődési szintre való felemelkedéséhez. Egyes szülők komolyabb konfliktusok nélkül megússzák e időszakot, míg mások gyermeke szinte kezelhetetlenné válik. Az ilyenkor felmerülő problémák kezelésének az alapja a gyermekkel való kommunikáció, elsősorban azokban a helyzetekben, amikor hisztis módon szeretne érvényesülni.

Első dackorszak

„Mintha“ játékok

A 2-3 éves gyerekek imádják a „mintha“ cselekvéseket és játékokat. Ezeken belül képesek teljes mértékben érvényesíteni fantáziájukat és képzelőerejüket. Az eleinte irkafirkák fokozatosan rendezettebb formákat öltenek, A gyermek lelkesen mutatja meg szüleinek alkotásáit és boldogsággal tölti őt el a szülői dícséret. Kedvelik a szerepjátékokat – főznek, takarítanak, barkácsolnak, gondozzák babájukat, divatbemutatót szerveznek.

Sokkal éredekesebbnek és élvezetesebbnek vélik a szabadtéri aktivitásokat. A gyerekek ügyesebbek, a mozgás koordináltabbá válik, képesek megtartani az egyensúlyt és kipróbálják a bringát vagy sítalpat. Lábujjhegyen tipegnek, ugrálnak a lépcsőkről, átugorják a kisebb akadályokat. Szívesen veszik szemügyre a világot apa nyakában üldögélve.

A harmadik év előtti időszak ismét egy nagy mérföldkőnek számít a gyermek életében. Készüljön fel a végtelen kérdések özönére és töltse fel készleteit hatalmas mennyiségű papírral és színes ceruzával, mivel egy fantáziadús időszaknak néz elébe!